Powstało konsorcjum „Grupa Polska Genetyka”

Zostało podpisane porozumienie dotyczące powstania konsorcjum pn. „Grupa Polska Genetyka” pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Instytutem Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy. Porozumienie podpisali Dyrektor Generalny KOWR – Witold Strobel oraz Dyrektor Instytutu Zootechniki – prof. Maciej Pompa-Roborzyński.

Intencją powstania konsorcjum jest utworzenie podmiotu, który w możliwie najkrótszym czasie podejmie skuteczne działania mające na celu zintensyfikowanie prac rozwojowych w zakresie postępu genetycznego w krajowej populacji zwierząt gospodarskich. Ponadto celami porozumienia są: uzyskanie zdecydowanej dominacji krajowych zasobów genetycznych na rodzimym rynku hodowlanym, dokonanie jakościowego przeskoku w postępie hodowlanym, wzrost efektywności produkcji i wartości sektora hodowli oraz wyznaczenie nowych kierunków rozwoju hodowli zwierząt.

Cele te mają zostać osiągnięte poprzez wspólną realizację działań. Jest to m.in. prowadzenie systemu informatycznego „Grupy Polskiej Genetyki” w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej, wdrożenie programu zwalczania chorób zwierząt, upowszechnianie wiedzy z zakresu hodowli zwierząt, upowszechnianie programów żywieniowych w chowie i hodowli bydła czy też prowadzenie oceny genomowej młodych osobników i udostępnienie wyników dla „Grupy Polska Genetyka”.

– Krajowy potencjał hodowli zwierząt potrzebuje wsparcia ze strony nauki. Cieszę się że Instytut Zootechniki jest partnerem KOWR w tym projekcie, ponieważ posiada bardzo nowoczesne metody rozrodu zwierząt – powiedział Witold Strobel.

Potwierdził to prof. Maciej Pompa-Roborzyński. –  Instytut Zootechniki dysponuje nowymi metodami rozrodu, genomiki czy proteomiki.  Jest to gama metod, które w postaci bardzo nowoczesnych programów mają trafić do spółek, aby tam wykorzystać je w sposób efektywny i praktyczny – poinformował Dyrektor Instytutu Zootechniki. Dodał też, że celem konsorcjum jest wykorzystanie materiału genetycznego, którym dysponują spółki KOWR do doskonalenia go, a następnie wdrażanie do masowej produkcji.

– W ten sposób udoskonalony materiał genetyczny trafi do polskiego rolnika, a na tym najbardziej nam zależy – zakończył Witold Strobel.

Projekt utworzenia konsorcjum pn. „Grupa Polska Genetyka” powstał z inicjatywy Instytutu Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz spółek zajmujących się hodowlą zwierząt gospodarskich, w których nadzór właścicielski sprawuje KOWR.

KOWR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *