Powschodowe odchwaszczanie kukurydzy

Podstawowy wpływ na wybór herbicydów o działaniu nalistnym ma skład gatunkowy zachwaszczenia.

Najczęstszym modelem zachwaszczenia w kukurydzy jest występowanie od kilku do kilkunastu gatunków chwastów dwuliściennych w towarzystwie prosowatych. Do masowo występujących i zarazem uciążliwych należy zaliczyć bodziszka drobnego, chabra bławatka, komosę białą, marunę nadmorską, psiankę czarną, rdestówkę powojowatą, szarłat szorstki i żółtlicę drobnokwiatową. Wśród prosowatych dominuje chwastnica jednostronna, pojawiają się także włośnice i paluszniki. Wrażliwość prosowatych na herbicydy jest dość zbliżona.
Oznacza to, że jeżeli posiadamy herbicyd zwalczający chwasty prosowate rzeczywistego doboru należy dokonać pod kątem zwalczanych chwastów dwuliściennych.

Komosa biała

W kukurydzy uważana bywa za bardzo konkurencyjną. Można ja zwalczać preparatem Maister Power 42,5 OD (foramsulfuron + jodosulfuron + tienkarbazon metylowy) oraz preparatami zawierającymi te substancje czynne czyli jego poprzednikami: Maister 310 WG i Maister 31 OD oraz do wczesnego zabiegu nalistnego Adengo 315 SC. Warto także wykorzystać tzw. trójketony: mezotrion (np. Callisto 100 SC), sulkotrion (np. Shado 300 SC) i tembotrion (np. Laudis 20 WG). Są skuteczne w zwalczaniu komosy i chwastów prosowatych, chociaż gatunki jednoliścienne w etykietach są czasami wymieniane jako średnio wrażliwe. Należy także zwrócić uwagę na wszystkie ich mieszaniny fabryczne i zbiornikowe. Spośród preparatów sulfonylomocznikowych można stosować w celu równoczesnego zwalczania komosy i gatunków prosowatych również takie sulfonylomoczniki jak rimsulfuron i nikosulfuron. Nikosulfuron skutecznie niszczy komosę jeżeli jej wschody są jednoczesne, a zabieg wykonany jest w fazie maksymalnie jej czterech liści.

Bodziszek drobny

Kłopotliwy chwast, tzw. efemeryda, czyli gatunek o krótkim okresie wegetacji, który podczas jednego sezonu może wydać do trzech pokoleń. Stąd należy się nastawić na wczesne zwalczanie, które zapobiegnie kolejnym falom wschodów. Wykazuje podobną wrażliwość jak komosa biała stąd herbicydy zawierające w składzie wymienione wyżej trójketony (najsłabszy tembotrion) i sulfonylomoczniki należą do efektywnie zwalczających bodziszki (także inne jego gatunki).

Chaber bławatek

Należy do trudno zwalczanych chwastów dwuliściennych w obecności prosowatych. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując rimsulfuron czyli Titus 25 WG i odpowiedniki.

Maruna nadmorska

Należy do gatunków uciążliwych, ale stosunkowo łatwych do zniszczenia w kukurydzy. Zwalcza ją większość preparatów zalecanych do równoczesnego zwalczania gatunków dwuliściennych i jednoliściennych jednorocznych. Szczególnie należy tu wymienić herbicydy zawierające mezotrion, a zwłaszcza w mieszaninach np. z nikosulfuronem (np. Elumis 105 OD i odpowiedniki) lub znany i popularny Lumax 537,5 SE, w którym mezotrion jest uzupełniony terbutyloazyną i S-metolachlorem.

Rdestówka powojowata

Często występuje masowo i wtedy jest najbardziej niebezpieczna. Łącznie z prosowatymi można ja zniszczyć stosując już wymieniane substancje czynne takie jak mezotrion, nikosulfuron i rimsulfuron.

Psianka czarna, szarłat szorstki, żółtlica drobnokwiatowa

To chwasty ciepłolubne, podobnie jak wszystkie prosowate. By je równocześnie zniszczyć zabieg można, w porównaniu do terminu zwalczania innych gatunków, wykonać nieco później. Optymalnym rozwiązaniem dla tych trzech chwastów wydaje się mieszanina nikosulfuronu z mezotrionem, chociaż stosowane pojedynczo również wykazują się znaczną skutecznością. Ciekawostką jest Dual 960 EC, który zwalcza wszystkie gatunki prosowate, a spośród chwastów dwuliściennych jedynie psiankę czarną. Powschodowo można go stosować bardzo wcześnie.

No i jeszcze perz

Zdarza się, że na niektórych stanowiskach dodatkowo występuje perz. Aby go zniszczyć w towarzystwie chwastów dwuliściennych i prosowatych należy stosować sulfonylomoczniki zawierające formasulfuron + jodosulfuron, nikosulfuron lub rimsulfuron w najwyższych zalecanych dawkach.

Inż. Adam Paradowski
IOR – PIB w Poznaniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *