Powołanie Rady Kobiet w Rolnictwie

Chcemy, aby głos kobiet z różnych stron Polski znalazł swoje odzwierciedlenie w konkretnych rozwiązaniach – podkreśliła sekretarz stanu Anna Gembicka, która poinformowała dziś o powołaniu Rady Kobiet w Rolnictwie.

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie powołania Rady Kobiet w Rolnictwie weszło już w życie.

– Rada jest organem doradczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W jej skład wejdą przedstawicielki ministerstwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jednostek doradztwa rolniczego, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, a także przedstawicielki ogólnopolskich i zarejestrowanych organizacji rolniczych, przetwórczych, samorządu rolniczego, kół gospodyń wiejskich i jednostek samorządu terytorialnego – powiedziała wiceminister Gembicka.

Sekretarz stanu zwróciła uwagę, że do zadań Rady należeć będzie m.in. analiza bieżącej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich i identyfikowanie ich problemów, rekomendowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie polepszania lub wzmacniania pozycji i roli kobiet na obszarach wiejskich, ich aktywizacja, a także przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby kobiet niepełnosprawnych. Rada będzie inicjować różne akcje społeczne, organizować szkolenia, debaty i konferencje oraz wspierać programy i kampanie społeczne, podnoszące świadomość w zakresie praw kobiet.

W zakresie swoich kompetencji Rada będzie rekomendować działania mające służyć promowaniu dobrych praktyk w rolnictwie i przetwórstwie, m.in. w produkcji ekologicznej żywności, a także dziedzictwa i kultury wsi.

Podkreślając rolę kobiet na obszarach wiejskich Anna Gembicka podkreśliła, że na czele najważniejszych instytucji działających w obszarze rolnictwa znajdują się właśnie kobiety.

– Nie ze względu na parytety, ale z uwagi na swoje wysokie kompetencje ARiMR, KRUS i KOWR kierują właśnie panie – podkreśliła sekretarz stanu.

Wiceminister zapowiedziała, że wkrótce po świętach planowane jest pierwsze posiedzenie Rady Kobiet w Rolnictwie, oczywiście jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.

MRiRW, fot.MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *