Potrzebna definicja „aktywnego rolnika”

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłaszając gotowość do udziału w pracach związanych wypracowaniem definicji „aktywnego rolnika”.

30 listopada zakończył się Powszechny Spis Rolny. Jak poinformował GUS spisano ponad 98% gospodarstw, a więc wyniki otrzymane po wnikliwej analizie zebranych danych będą wiarygodnym odzwierciedleniem sytuacji w polskim rolnictwie którego wyniki są cennym źródłem danych służących do podejmowania decyzji w zakresie polityki rolnej.

Ustanowienie interpretacji pojęcia aktywnego rolnika odpowiedniej do warunków Polski jest konieczne ze względu na nadchodzącą Wspólną Politykę Rolną. Nowa definicja musi odpowiadać specyfice polskiego rolnictwa i zapewnić powiązanie programów pomocowych dla rolnictwa z faktycznie wykonywaną działalnością rolniczą. Powinna podkreślić znaczenie pozostania przy rodzinnym modelu rolnictwa, a jej zadaniem powinno być uniemożliwienie pobierania dopłat przez osoby nieprowadzące działalności rolniczej.

Krajowa Rada Izb Rolniczych jest zdania, że rolnictwo w Polsce jest znacząco zróżnicowane, a każde województwo ma własną specyfikę regionalną. W związku z powyższym decyzje i przepisy ustanawiane w oparciu o dane GUS muszą być tworzone z uwzględnieniem tej specyfiki przy udziale izb rolniczych.

W imieniu Krajowej Rady Izb Rolniczych Zarząd KRIR zgłosił gotowość do prac nad interpretacją danych Powszechnego Spisu Rolnego i wypracowania definicji „aktywnego rolnika”.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *