„Poślij smoga do pieca” Nie bądź Januszem smogu…

„Ciepło musi dusić”- to tytuł pierwszego spotu antysmogowego w ramach projektu „Poślij smoga do pieca” realizowanego przez Fundację Polska Ziemia. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak pokazują badania, problem niskiej świadomości dotyczącej zanieczyszczenia powietrza jest szczególnie aktualny wśród mieszkańców terenów wiejskich. Sytuację pogarsza brak wiedzy i bagatelizowanie szkodliwości spalania śmieci w kotłach do ogrzewania indywidualnego.
Brakowało do tej pory kampanii, która w wyrazisty sposób edukowałaby społeczeństwo o konsekwencjach jakie niesie za sobą spalanie plastików w piecach czy wycinanie filtrów DPF w samochodach z silnikiem Diesla. Niestety te złe praktyki są przez wielu uznawane za przykład pozytywnego cwaniactwa czy sprytnego radzenia sobie. Analogicznie do wciąż obecnego w naszym społeczeństwie cichego przyzwolenia na jazdę po alkoholu. Tymczasem jeśli chcemy wyeliminować takie zachowania to najpierw musimy doprowadzić do ich społecznego potępienia- mówi Elżbieta Górnik, Wiceprezes Fundacji Polska Ziemia.
Spoty w ramach projektu „Poślij smoga do pieca” przedstawiają rodzinę smogowiczów. Ich kreacja oparta jest na motywie nosacza sundajskiego, zwanego też „Małpą Polakiem”. Twórcy kampanii wybrali tę postać, aby przedstawić przywary Polaków w krzywym zwierciadle, z przymrużeniem oka.
Projekt „Poślij smoga do pieca” zakłada szeroką kampanię edukacyjną związaną z wyjaśnieniem problematyki i skutków smogu, wynikających z tego zagrożeń, sposobów walki z zanieczyszczeniem powietrza oraz możliwości skorzystania z programów dotacyjnych.
W ramach kampanii, na terenach najbardziej dotkniętych smogiem, odbędą się debaty i szkolenia z ekspertami specjalizującymi się w problematyce smogu. Debaty będą miały charakter otwarty, z możliwością wstępu dla wszystkich mieszkańców miast, którzy będą chcieli pogłębić swoją wiedzę na temat smogu i dostępnych rozwiązaniach.
W celu łatwiejszego dostępu do informacji o tym, jak uzyskać odpowiednie dofinansowanie ze środków państwa lub samorządu, w ramach kampanii „Poślij smoga do pieca” powstało specjalne stanowisko „ekodoradcy”. Wykwalifikowana osoba udzieli zainteresowanym osobom porad telefonicznych i elektronicznych  i odpowie na wszelkie pytania dotyczące polityki antysmogowej. W ramach projektu powstał specjalny portal smogowicze.pl, na którym regularnie pojawiać się będą teksty ekspertów. Na stronie smogowicze.pl powstała także interaktywna mapa Polski, na której można sprawdzić jakoś powietrza oraz prowadzone kampanie społeczne.
Kampania „Poślij smoga do pieca” to również film dokumentalny, wywiady z ekspertami, kampanie społeczne, a wszystko w atrakcyjnej i łatwo przystępnej formie.

Dowiedz się więcej o projekcie na stronie smogowicze.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *