Posieją latające nasiona

W tym celu wysłane zostały nasiona pszenżyta SU Liborius pokryte srebrnym polimerem na wysokość ponad 20.000 m n.p.m. Sam lot posłużył dodatkowo naukowcom z Politechniki Warszawskiej jako badanie właściwości elektrycznych chmur i mgieł. Nasiona po powrocie zostaną przebadane w profesjonalnych laboratoriach. Organizatorzy mają również nadzieję, że przy okazji tej misji, uda im się wzbudzić dyskusję na temat zmian klimatu, a zwłaszcza suszy, czy chociażby okresowych niedoborów wody, z którymi spotykamy się coraz częściej.

W czerwcu br. firma nasienna Wronkowski we współpracy z Saaten-Union Polska, Syngenta oraz Aegilops, przy wsparciu technicznym koła naukowego Sekcji Balonowej Politechniki Warszawskiej wysłała balon stratosferyczny na wysokość ponad 20.000 m. n.p.m. Kluczowym elementem misji było zbadanie przez naukowców zjawisk zachodzących w chmurach wpływających na nasz klimat. Przy okazji tego przedsięwzięcia na tą samą wysokość wyniesione zostało ziarno pokryte polimerem oraz kwalifikowany materiał siewny odmiany pszenżyta ozimego SU Liborius z hodowli Saaten Union. Próbki po powrocie zaprawione zostaną Vibrance Star i przebadane, w specjalistycznych laboratoriach oraz wysiane celem ustalenia jaki wpływ na odmianę miała bardzo niska temperatura, ciśnienie oraz jak zachował się polimer nałożony na ziarniaki.

Głównym celem akcji było wywołanie dyskusji na temat zmian klimatu, a zwłaszcza suszy, czy chociażby okresowych niedoborów wody, z którymi spotykamy się coraz częściej.

Zaprawa pokryje nasiona po powrocie na Ziemię.

Idea doświadczenia:

Planowane eksperymenty ze strony Politechniki Warszawskiej to komunikacja radiowa w zakresie gigahercowym oraz badania elektrycznych właściwości chmur i mgieł – akumulacja ładunku elektrycznego na dużych strukturach latających/antenach. Kolejnym doświadczeniem może być badanie zmienności szumów radiowych w zakresie niskich i bardzo niskich częstotliwości wraz ze zmniejszającym się dystansem do dolnej warstwy jonosfery Ziemi.

Norbert Szandrowski www.nasiona-wronkowski.pl oprac.red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *