Posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa

W czasie 42-go posiedzenia Sejmu RP zaplanowane zostały następujące posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

24 maja 2017 (środa),

godz. 12:30 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie (z uwzględnieniem wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych) ustawy o ochronie prawnej odmian roślin. – uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat systemu informatycznego obsługującego wypłaty dopłat bezpośrednich dla polskich rolników.

godz. 14:30 Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników

25 maja 2017 (czwartek),

godz. 10:30 wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich, z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia.

26 maja 2017 (piątek),

Godz. 9:30 – Podkomisja stała do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności: Informacja Pełnomocnika Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności na temat zadań oraz planu działań.

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnego stanu prac nad projektem ustawy o  Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *