Posiedzenie Grupy Zadaniowej

Pod przewodnictwem podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego odbyło się II posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. monitoringu występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących straty i szkody w rolnictwie (GZ ds. NZA).

– W ostatnich dniach w różnych częściach Polski, z różnym nasileniem wystąpiły spadki temperatury poniżej zera, a także opady śniegu. W produkcji roślinnej obserwujemy negatywne skutki tych zjawisk – podkreślił wiceminister Romanowski i dodał, że dotyczy to szczególnie części województwa dolnośląskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.

Podsekretarz stanu zwrócił uwagę na możliwość strat nie tylko w sadownictwie, ale również w oziminach i rzepaku. Podkreślił konieczność pilnego szacowania strat przez komisje, które powoływane są na wniosek samorządów przez wojewodów.

– Dziś odbędzie się wideokonferencja z udziałem wojewodów, aby jak najszybciej zebrać dane i oszacować straty – zapowiedział podsekretarz stanu.

Obecnie możliwe formy pomocy to skorzystanie z kredytów klęskowych, jak również pomoc dla tych gospodarstw, które mają 70 procentowe straty w danej uprawie.

Jak podkreślali członkowie Grupy Zadaniowej, aby uruchomiona została jakakolwiek forma pomocy niezbędne jest oszacowanie strat przez komisje.

Wiceminister Romanowski przypomniał, że na stronie internetowej resortu znajduje się interaktywny wzór protokołu, który w znacznym stopniu ułatwi pracę wszystkim komisjom powołanym przez wojewodów.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *