Posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASF

Kolejne, 28 posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkanie prowadził przewodnicy Zespołu Zarządzania Kryzysowego, minister rolnictwa i rozwoju u wsi  Krzysztof Jurgiel

Omawiano wnioski i propozycje zadań do realizacji w zakresie działań zarówno organizacyjnych, jak i prawnych zmierzających do ograniczania występowania tej choroby w naszym kraju.

Ustalono, że  28 kwietnia br. odbędzie się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przepadków afrykańskiego pomoru świń, podczas którego zostanie omówiona sytuacja epizootyczna w kraju, analiza w tym zakresie  sytuacji międzynarodowej. Podsumowane będą dotychczasowe działania m.in. w zakresie ograniczania populacji dzików, bioasekuracji, zwiększania świadomości o ASF, odszkodowań i rekompensat dla rolników.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *