Posiedzenie EUFRAS w Warszawie

W Warszawie odbyło się Posiedzenie Generalne Europejskiego Forum Doradztwa Rolniczego EUFRAS połaczone z międzynarodową konferencją „Wyzwania dla doradztwa rolniczego po 2020 roku”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w obu wydarzeniach wział udział Członek Zarządu KRIR Robert Nowak.

Podczas spotkania przedstawiono prezentacje nowych członków EUFRAS oraz informacje dotyczące rocznego sprawozdania działań EUFRAS w 2017 r., rocznego sprawozdania finansowego i raportu audytu za rok 2017 oraz rekomendacji po kontroli i udziału EUFRAS w projektach Horyzont 2020.

Konferencję pt. „Wyzwania dla dordztwa rolniczego po 2020 roku” zainaugurowały wystąpienia Podsekretarza Stanu MRiRW Pana Ryszarda Zarudzkiego i Przewodniczącego Europejskiego Forum Doradztwa Rolniczego EUFRAS prof. Toma Kelly’ego. Do Warszawy przybyli także przedstawiciele Komisji Europejskiej na czele z Inge van Oost, która mówiła o działaniach na rzecz pobudzenia innowacji. Polskie ośrodki doradcze reprezentowane były przez dyrektorów i pracowników CDR i ODR z poszczególnych województw.

Konferencja była okazją do przedyskutowania przyszłości doradztwa rolniczego oraz poprawy efektywności usług doradczych poprzez wykorzystanie róznych metod oraz technologii IT.

 

 

KRIR / fot. KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *