Porozumienie dla bezpieczeństwa żywności

W szczególnym dniu zdrowia roślin w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostało podpisane porozumienie o współpracy między Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzejem Chodkowskim a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim w obecności przedstawicieli Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Wspólnie podejmowane działania związane będą między innymi z realizowaniem projektów naukowo-badawczych oraz promocyjnych w obszarze zdrowia roślin i ochrony środowiska naturalnego. Współpraca obejmie również wdrażanie badań molekularnych, programy międzynarodowe w ramach doświadczeń badawczych i przedsięwzięcia edukacyjno-szkoleniowych.

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa nawiązał w swojej wypowiedzi do obchodzonego w dniu 12 maja Międzynarodowego Dnia Zdrowia Roślin, a także do aktualnej sytuacji wynikającej z wojny w Ukrainie. „Są trzy filary bezpieczeństwa państwa: siły zbrojne, informacja i żywność. Mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze porozumienie zaowocuje wzmocnieniem tego trzeciego filaru bezpieczeństwa, że żywności będzie odpowiednio dużo dla nas i naszych sąsiadów i że będzie to żywność bezpieczna. Kujawsko-Pomorskie ma jeden z największych wyników i potencjałów w dziedzinie produkcji rolnej w Polsce” – podkreślił w swoim wystąpieniu Andrzej Chodkowski.

„Ponieważ w sytuacji wojny w Ukrainie, a także w konsekwencji zmian klimatycznych stajemy wobec groźby deficytu żywności, należy uznać, że postęp w rolnictwie jest niezbędny. Rolnictwo musi poprawiać wydajność, ale wiemy, że nie tylko ilość, ale i jakość żywności jest ważna. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest najbardziej właściwym partnerem samorządu województwa do współpracy w wytyczaniu kierunków w tym obszarze. Ponad 30% naszego PKB wytwarzają rolnictwo i produkcja żywności. Duże nadzieje pokładamy we współpracy naszego Centrum Czochralskiego z Centralnym Laboratorium Głównego Inspektoratu, które znajduje się w Toruniu. Wspólne badania mogłyby być finansowane m.in. ze środków unijnych” – powiedział przed podpisaniem dokumentu marszałek Piotr Całbecki.

Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin, proklamowany przez ONZ w celu budowy powszechnej świadomości o tym, że ochrona zdrowia roślin służy eliminowaniu głodu, zmniejszaniu ubóstwa i pobudzaniu rozwoju gospodarczego, w pełni wpisuje się w zakres działania PIORiN. Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa m.in. troszczy się o dobrej jakości materiał siewny i rozmnożeniowy, wolny od niepożądanych modyfikacji genetycznych, nadzoruje stosowanie środków ochrony roślin i bada ich pozostałości w płodach rolnych, a także chroni terytorium naszego kraju przed agrofagami, które mogłyby trafić do Polski w związku ze światowym obrotem produktami roślinnymi.

 

 

www.piorin.gov.pl, fot. www.piorin.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *