Ponad 10 tysięcy chętnych na studia stacjonarne w SGGW

Finanse i rachunkowość, dietetyka, logistyka, turystyka i rekreacja, weterynaria, informatyka oraz biotechnologia to najbardziej popularne w tym roku kierunki studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. SGGW zakończyła pierwszy etap rekrutacji na studia. Kolejne tury rekrutacji potrwają do połowy sierpnia.

Na 38. kierunkach I stopnia i jednolitych magisterskich kandydaci mieli do dyspozycji ponad 3,5 tysiąca miejsc. Na te studia zarejestrowało się ponad 10 tysięcy kandydatów.

Podobnie jak w ubiegłym roku także w tegorocznej rekrutacji największą popularnością cieszył się kierunek finanse i rachunkowość. O 120 miejsc ubiegało się tu 1147 osób, co oznacza, że o jedno miejsce walczyło średnio 9,5 kandydatów. Na drugiej pozycji znalazła się dietetyka gdzie o jedno miejsce ubiegało się 7,1 kandydatów (o 60 miejsc walczyły 424 osób). Trzecią pozycją podzieliły się logistyka oraz turystyka i rekreacja. Na tych kierunkach o jedno miejsce walczyło 6,9 kandydatów. Na logistyce o 120 miejsc ubiegało się 827 osób, a na turystyce i rekreacji o 60 miejsc ubiegało się 414 osób.

Kolejne miejsce zajęły weterynaria i informatyka, gdzie średnio o miejsce walczyło po 6,2 osób. Na weterynarii o 150 miejsc ubiegało się 938 kandydatów, a na informatyce o 115 miejsc walczyło 711 kandydatów.  Nadal popularna jest także biotechnologia ze średnią 5,3 os./miejsce (369 zarejestrowanych, 70 miejsc).

 W ubiegłym roku najbardziej popularnymi kierunkami były: finanse i rachunkowość – 8.6 os./miejsce, turystyka i rekreacja – 8.2 os./miejsce, dietetyka – 7.8 os./miejsce, logistyka – 7.3 os./miejsce, informatyka – 6.7 os./miejsce, weterynaria – 6.5 os./miejsce, zarządzanie – 5.0 os./miejsce, biotechnologia – 4.8 os./miejsce i ekonomia – 4.6 os./miejsce.

 Szczegółowe informacje na temat popularności kierunków w ubiegłych latach można znaleźć na stronie http://www.media.sggw.pl/pl/press/teczka-prasowa/rekrutacja

Terminy rekrutacji, wolne miejsca oraz progi punktowe na poszczególnych kierunkach można sprawdzić na stronie http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego prowadzi rekrutację wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych na maturze. Rejestracja odbywa się przez internet, a przed zakwalifikowaniem na dany kierunek kandydaci nie składają żadnych dokumentów. Dokumenty są składane w Biurze Spraw Studenckich dopiero po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia. Internetowa rejestracja kandydatów polega na wpisaniu danych osobowych oraz wyników matur. Dane te można uzupełniać w dowolnym momencie. Po wpisaniu wyników kandydaci uzyskują dostęp do panelu umożliwiającego wybór kierunku studiów. Panel rejestracyjny umożliwia wybór tylko jednego kierunku, ale decyzję można zmieniać kilkakrotnie (w określonych terminach) w trakcie rekrutacji. Komunikacja z maturzystami w trakcie rekrutacji odbywa się poprzez internetowe strony rekrutacyjne SGGW, Panel Administracyjny w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) oraz pocztą elektroniczną (adres e-mail kandydata wpisany w SOK). Dzięki temu kandydaci w każdej chwili całego procesu rekrutacyjnego otrzymują bardzo precyzyjne informacje o jego przebiegu.

Dla kandydatów, którzy nie mają dostępu do internetu, uczelnia przygotowała stanowiska komputerowe w Biurze Spraw Studenckich przy ul. Nowoursynowskiej 166, w budynku 8, w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00. Kandydaci uiszczają tylko jedną opłatę rejestracyjną w wysokości 85 złotych, niezależnie od tego ile razy zmienią decyzję co do kierunku na którym chcą studiować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *