Pomoc żywnościowa w liczbach

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 to: 21 produktów żywnościowych, 13 wykonawców dostarczających te produkty w ilości około 69 tys. ton/mln l, o łącznej wartości 340,5 mln zł.

21 produktów i 13 różnych wykonawców

W wyniku dwóch przetargów wyłoniono 13 wykonawców, którzy dostarczają następujące artykuły spożywcze: groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kaszę gryczaną, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, szynkę drobiową, szynkę wieprzową mieloną, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, miód nektarowy wielokwiatowy, kabanosy wieprzowe.

Beneficjent i Instytucja Pośrednicząca

Do sierpnia 2017 roku funkcję beneficjenta i Instytucji Pośredniczącej w programie pełniła Agencja Rynku Rolnego (ARR).

Od 1 września 2017 r. realizację tych zadań kontynuuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa m.in. prowadzi rozliczenia umów na dostawy artykułów spożywczych do organizacji partnerskich oraz realizuje płatności na rzecz wykonawców.

Cztery ogólnopolskie organizacje partnerskie

W programie uczestniczą organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO) wyłonione przez MRPiPS w drodze konkursu. Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez poszczególne OPO z Instytucją Pośredniczącą (Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa) otrzymane artykuły spożywcze są dalej dystrybuowane wśród osób najbardziej potrzebujących za pośrednictwem organizacji partnerskich regionalnych (OPR) lub organizacji partnerskich lokalnych (OPL).

Dwa postępowania przetargowe

Na zakup żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 przeznaczono ponad 354 mln zł. ARR przeprowadziła I postępowanie przetargowe na dostawy 19 artykułów spożywczych. Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte we wszystkich zadaniach częściowych na łączną ilość ponad 67 tys. ton artykułów spożywczych o wartości ok. 319,9 mln zł. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w sierpniu 2017 r.

Dostawy z I postępowania rozpoczęły się w sierpniu 2017 r. i potrwają do końca maja 2018 r., z wyjątkiem dostaw sera podpuszczkowego dojrzewającego, które rozpoczęły się od listopada 2017 r. i zakończyły się w marcu 2018 r.

Kwota oszczędności powstała po rozstrzygnięciu I postępowania przetargowego, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) z dnia 13 września 2017 r., została przeznaczona na:

    aneksowanie przez KOWR umów z wybranymi w wyniku procedury przetargowej wykonawcami i z OPO w oparciu o zapis art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), w celu zwiększenia ilości i wartości dostarczonych artykułów spożywczych. KOWR zawarł 17 aneksów z wykonawcami wybranymi w I postępowaniu przetargowym, zwiększających ilości i wartości artykułów spożywczych. W ramach zawartych aneksów wartość artykułów spożywczych została zwiększona łącznie o ok. 3,2 mln zł.
    zakup przez KOWR dodatkowych artykułów spożywczych w ramach II postępowania przetargowego w Podprogramie 2017 (tj.: kabanosów wieprzowych oraz miodu nektarowego wielokwiatowego). Umowy z wybranymi wykonawcami zostały zawarte w lutym 2018 r. Łącznie na realizację dostaw miodu i kabanosów zostało przeznaczone ok. 17,4 mln zł.Dostawy były realizowane w okresie luty-marzec 2018 r.

O Programie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020) jest finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) i z budżetu krajowego. Budżet PO PŻ na lata 2014-2020 wynosi 556,9 mln EUR, z tego: 473,4 mln EUR pochodzi z budżetu UE, a 83,5 mln EUR z budżetu krajowego.

Instytucją Zarządzającą w tym programie jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest beneficjentem i Instytucją Pośredniczącą. Jako beneficjent jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzanie przetargów na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej wydawanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast jako Instytucja Pośrednicząca odpowiada za nadzór nad dostawami żywności przez wykonawców oraz nad dystrybucją żywności i działaniami na rzecz włączenia społecznego realizowanymi przez organizacje partnerskie.

MRiRW/fot.MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *