Pomoc dla poszkodowanych przez przymrozki

Wniosek Zarządu KRIR o uruchomienie pomocy dla gospodarstw poszkodowanych przez przymrozki.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, w związku z informacją ze Świętokrzyskiej Izby Rolniczej o bardzo wysokim poziomie strat spowodowanych przez przymrozki w sadach (od 30% do 100%)  wystąpił 28 kwietnia 2017 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o podjęcie decyzji o uruchomieniu środków finansowych na pomoc dla gospodarstw dotkniętych klęską przymrozków w formie pomocy de minimis liczonej od hektara uprawy zniszczonej przez mróz oraz o zabezpieczenie środków finansowych dla gminnych komisji szacujących straty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *