Polsko-Rumuńskie Konsultacje Międzyrządowe

W Warszawie minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył w pierwszych Polsko-Rumuńskich Konsultacjach Międzyrządowych, które odbywały się pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego i premier Rumunii Vioricy Dăncili.

W ramach Konsultacji odbyło się spotkanie bilateralne ministra Krzysztofa Jurgiela z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Rumunii Petre Daea.

Biorąc pod uwagę harmonogram prac UE, w tym publikację przez Komisję Europejską, 2 maja 2018 roku, propozycji Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-27 i fakt, że w najbliższym czasie zapadną kluczowe decyzje dotyczące kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, głównym tematem rozmów była przyszłość tej polityki.

Ministrowie rolnictwa potwierdzili zbieżność kierunkowych stanowisk Polski i Rumunii w wielu aspektach przyszłej WPR, m.in. w odniesieniu do potrzeby wyrównania dopłat bezpośrednich w UE, utrzymania płatności związanych z produkcją i zapewnienia silnego budżetu na WPR. Zadeklarowali wolę dalszego zbliżania stanowisk i gotowość do ścisłej współpracy na rzecz artykułowania wspólnych interesów w ramach dyskusji na forum UE.

W odniesieniu do sytuacji na rynkach rolnych, Polska i Rumunia wskazały na konieczność podjęcia przez Komisję Europejską działań mających na celu poprawę sytuacji na rynku wieprzowiny. Omówione zostały problemy na rynku owoców i warzyw, cukru, mleka i zbóż, jak również rumuńskie doświadczenia w zakresie regulacji sprzedaży detalicznej.

Rozmowy dotyczyły również problematyki Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), z którym zmaga się zarówno Polska, jak i Rumunia. Ministrowie wskazali na konieczność podejmowania działań na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, jak również prowadzenia badań celem zwalczania tej choroby. Wskazując na skutki ekonomiczne, społeczne i gospodarcze tej choroby, minister Krzysztof Jurgiel podkreślił potrzebę międzynarodowych wysiłków na rzecz wypracowania zasad dotyczących regionalizacji. Wskazał też na konieczność egzekwowania od krajów trzecich przestrzegania przepisów Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) w zakresie nowych regulacji odnośnie międzynarodowego handlu świniami oraz ich mięsem, zgodnie z którymi powinny być rozdzielone kwestie występowania ASF u dzików od ognisk tej choroby u świń.  

Wobec licznych wyzwań, przed którymi stoi obecnie europejska polityka rolna, Polska i Rumunia wyraziły wolę zintensyfikowania współpracy w obszarze rolnictwa, zarówno na szczeblu ministerialnym, jak i eksperckim.

   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *