Polskie rolnictwo przedsiębiorczością silne

– Polska wieś rozwija się dzięki ludziom przedsiębiorczym. Jesteście liderami, jesteście elitą polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas Gali Ogólnopolskiego Konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2019.

Minister podkreślił nierozerwalny związek pracy rolnika i przetwórstwa. – Nie można rolnictwa dzielić na część związaną z uprawą czy hodowlą i część związaną z przetwórstwem. To wszystko jest jednolite, to jest ciągłość. Jest to tak zwany łańcuch “od pola do stołu”, od producenta do konsumenta, to jest rolnictwo.

Jan Krzysztof Ardanowski pogratulował wszystkim laureatom, a także wyróżnionym honorową odznaką Zasłużony dla rolnictwa. Podkreślił symboliczne znaczenie zarówno medali, jak i szyszaków i szabel, czyli nagród przyznawanych w konkursie Agroprzedsiębiorca RP.

– Szyszaki i szable symbolizują miłość do ojczyzny, wiedzę o jej złożonych losach, o tym co było piękne i wzniosłe. Medale, na których widnieją dłonie trzymające bryłkę ziemi, z której wyrasta roślina, to piękne, symboliczne połączenie pracy rolnika i przyrody – zauważył szef resortu rolnictwa.

Podkreślił, że konkurs Agroprzedsiębiorca RP jest jednym z najbardziej wartościowych konkursów w branży rolnej. – Dla mnie najważniejsze jest to, że jest to konkurs, który w sposób obiektywny nagradza tych, którzy są przedsiębiorczy – mówił minister.

Gratulując i dziękując wszystkim wyróżnionym Jan Krzysztof Ardanowski zwrócił także uwagę na fakt, że sukces wiąże się także z pewnymi obowiązkami. – Od tych, którym więcej dano, więcej się też wymaga. To tak, jak w przypowieści o talentach. Nie wystarczy otrzymany talent zakopać, trzeba go pomnażać. Zarówno w dosłownym znaczeniu tego słowa, jak i w przenośni.

Szef resortu rolnictwa zaapelował do agroprzedsiębiorców, aby w swoim codziennym życiu włączali się także w budowanie lokalnej wspólnoty. Aby skupiali się nie tylko na swoim gospodarstwie, na swoim biznesie i rozwijaniu działalności oraz pomnażaniu kapitału. Lecz także wspierali lokalne inicjatywy kulturalne, sportowe, religijne czy charytatywne w swoich miejscowościach, gminach i parafiach. Takie poczucie wspólnoty, zdaniem ministra, pomoże w rozwiązywaniu najtrudniejszych nawet problemów, które pojawiają się na obszarach wiejskich.

Na sukces polskiego rolnictwa wskazał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski. Zauważył on, że branża rolna, to gałąź polskiej gospodarki, która najdynamiczniej rozwija eksport swoich produktów. Wartość eksportu rolno-spożywczego rośnie najszybciej w porównaniu z innymi branżami. Minister Kwiatkowski, w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy, na ręce organizatorów, przekazał polską flagę, jako dowód uznania dla pracy rolników, agroprzedsiębiorców.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski również zwrócił uwagę na wysoką wartość polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych i przypomniał, że za ubiegły rok było to 30 mld euro. – W tym roku wszystko wskazuje na to, że będzie to jeszcze więcej – powiedział.

Piątkowa gala Ogólnopolskiego Konkursu Agroprzedsiębiorca RP była podsumowaniem 29. edycji tego konkursu. Wydarzenie to na stałe wpisało się w kalendarz polskiej branży rolnej. Najlepsi polscy rolnicy, agroprzedsiębiorcy i przedstawiciele szeroko rozumianej obsługi wsi i rolnictwa jak co roku przechodzili pod szpalerem z szabel, uformowanym przez laureatów konkursu z poprzednich edycji. Odbierali należne im nagrody w postaci szyszaków – w kategoriach Agroprzedsiębiorca Wszech Czasów RP i Promotor Agrobiznesu Wszech Czasów RP oraz szabel oficerskich – w kategoriach Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2019 i Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2019.
 

MRiRW, fot. MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *