Polskie Izby rolnicze przeciwko próbie wprowadzenia podatku klimatycznego „od mięsa”

Parlament Europejski dyskutował nad propozycjami koalicji organizacji pozarządowych TAPP (True Animal Protein Price) wprowadzenia dodatkowego podatku od produkcji i sprzedaży mięsa. Miałby on wpłynąć na ograniczenie spożycia mięsa w UE. Polskie Izby Rolnicze zrzeszone w Krajowej Radzie Izb Rolniczych sprzeciwiają się temu pomysłowi.

Zgodnie z planem dodatkowa opłata obowiązywałaby w UE od 2022 r. Dochód, prognozowany z tego tytułu miałby sięgać 32 mld EUR rocznie do 2030 r. W założeniach zostałby wykorzystany przede wszystkim na pomoc rolnikom w inwestowaniu w bardziej zrównoważone praktyki rolnicze. Mógłby również posłużyć do obniżenia podatku VAT i dopłat konsumenckich do warzyw i owoców.

Dodatkowe opodatkowanie mięsa, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych uważa za wielce szkodliwy dla gospodarstw rolnych a także konsumentów. Jego ewentualne wprowadzenie może pozbawić pracy setek tysięcy rolników i pracowników branży przetwórczej mięsa w Unii Europejskiej, w tym w Polsce oraz może się przyczynić do upadłości gospodarstw rolnych i zakładów przetwórstwa mięsa.

Zaznaczyć przy tym także należy, że raporty/badania którymi posługują się te organizacje, nie uwzględniają wszystkie aspekty działalności rolniczej, w tym bilansu gazów cieplarnianych produkowanych i pobieranych przez produkcję roślinną i zwierzęcą. Prezentowane przez te organizacje badania, nie uwzględniają również wysiłków podejmowanych przez rolników i przetwórców w celu poprawy zrównoważenia europejskiego łańcucha hodowlanego, jak również wykorzystania obornika w celu polepszania struktury gleb poprzez zwiększenie zawartości próchnicy – co jest tak istotne w dobie zmian klimatycznych i występujących rok rocznie klęsk suszy na terenach krajów UE.

Należy podkreślić, że to rolnicy działają proekologicznie prowadząc programy rolnośrodowiskowe oraz zielone inwestycje, w tym biogazownie, fotowoltaikę, fermy wiatraków, które są tworzone głownie na obszarach wiejskich. Należy również podkreślić, że omawiany raport nie uwzględnia gęstości białka w mięsie, bowiem emisje nie zostały obliczone na podstawie niezbędnych aminokwasów tylko na podstawie masy.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych stanowczo protestuje przeciwko próbie nałożenia podatku „od mięsa”.

 

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *