Polska żywność w Wietnamie

Podsekretarz stanu Ewa Lech uczestniczy w oficjalnej wizycie Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Socjalistycznej Republice Wietnamu.

Jednym z celów wizyty jest intensyfikacja współpracy gospodarczej z Wietnamem. Strona polska liczy na możliwość zwiększenia polskiego eksportu, także w zakresie produktów rolno-spożywczych. W składzie oficjalnej delegacji znaleźli się między innymi przedstawiciele kierownictwa polskiego resortu nauki i szkolnictwa wyższego, środowiska oraz rozwoju, spraw zagranicznych.

Podczas wizyty wiceminister Ewa Lech oraz wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Wietnamu Ha Cong Tuan, podpisali Memorandum o Porozumieniu o współpracy w rolnictwie. Był to jeden z siedmiu dokumentów, które zostały podpisane 28 listopada 2017 r. w obecności Prezydentów Polski i Wietnamu.

Ponadto polska wiceminister przeprowadziła rozmowy z wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi wietnamu Le Quoc Doanh, podczas których omówiła najważniejsze kwestie z zakresu polsko-wietnamskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa. Ewa Lech wyraziła nadzieję na dalszą, owocną i jeszcze sprawniejszą współpracę między polskimi i wietnamskimi służbami weterynaryjnymi i fitosanitarnymi. W kwestii dostępu do rynku zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi w sprawie polskiej propozycji zmiany świadectwa weterynaryjnego na mięso drobiowe. Poinformowała również o zainteresowaniu strony polskiej rozpoczęciem eksportu mięsa wołowego, informując, że od maja 2017 r. Polska posiada status znikomego ryzyka występowania BSE.

Wiceminister Lech poinformowała o możliwości skorzystania z oferty Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dla środowiska przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego w zakresie dalszej intensyfikacji wymiany handlowej.

Strona wietnamska podkreśliła znaczenie dokumentu podpisanego w obecności prezydentów i wyraziła nadzieję na zacieśnienie relacji w formie częstszych spotkań eksperckich. Ewa Lech przedstawiła możliwości współpracy między polskimi instytutami naukowo-badawczymi a wietnamskimi podmiotami w zakresie rolnictwa.

Polska wiceminister spotkała się z przedstawicielami mediów i omówiła stan współpracy dwustronnej z Wietnamem w dziedzinie rolnictwa oraz przedstawiła możliwości jej dalszej intensyfikacji.

W ramach komponentu gospodarczego wizyty Prezydenta RP w Wietnamie 30 listopada 2017 r. odbędzie się Polsko-Wietnamskie Forum Gospodarcze w Ho Chi Minh City. W Forum wezmą udział przedstawiciele polsko-wietnamskiego biznesu, także branży rolno-spożywczej, reprezentujący sektory: mięsny, owocowo-warzywny, rybołówstwa.

Dużym ułatwieniem dla polskich przedsiębiorców, aktywnych na rynku wietnamskim, będzie Zagraniczne Biuro Handlowe w Ho Chi Minh City, którego otwarcie odbędzie się 30 listopada br. z udziałem Prezydenta RP.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *