Polska żywność na targach BIOFACH

– Priorytetowo traktujemy produkcję żywności wysokiej jakości i w tym kontekście podejmujemy szereg działań mających na celu rozwój sektora rolnictwa ekologicznego – podkreślił podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, podczas targów BIOFACH w Norymberdze.

Federalna minister ds. wyżywienia i rolnictwa Niemiec, Julia Klöckner przedstawiła m.in. w swoim wystąpieniu wyniki przeprowadzonego w roku 2018 w RFN konsumenckiego badania Eko-barometr. Wykazało ono rosnące zapotrzebowanie na produkty ekologiczne. Według tych danych 78 % badanych konsumentów w Niemczech kupuje produkty ekologiczne, zwracając przy tym uwagę na kwestie związane z dobrostanem zwierząt, lokalne pochodzenie produktu oraz zrównoważoną produkcję i wpływ na środowisko naturalne.

30 edycja Międzynarodowych Targów BIOFACH 2019. To największa impreza wystawiennicza produktów ekologicznych na świecie. Tematyka targów obejmuje wszystko to, co związane jest z żywnością wyprodukowaną metodami ekologicznymi, w tym surowce, półprodukty, komponenty, wyroby gotowe dla przemysłu rolno-spożywczego. Tegoroczna edycja targów odbywa się również z udziałem firm polskich, które prezentują ofertę żywności ekologicznej oraz możliwości dynamicznie rozwijającego się polskiego rolnictwa ekologicznego. Kilka tysięcy wystawców z całego świata przyjeżdża co roku do Norymbergii (w tym roku prawie 3000 wystawców z 95 państw), aby promować ekologiczną żywność i rolnictwo oraz produkty pochodzenia naturalnego.

Wizyta wiceministra Zarudzkiego na targach była okazją do rozmów na temat branży produktów ekologicznych, perspektyw handlowych, a także oczekiwań wobec resortu rolnictwa. Podsekretarz stanu uczestniczył także w oficjalnym otwarciu stoiska narodowego zorganizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Wiceminister wyraził zadowolenie z coraz większego udziału polskich firm w targach i zapewnił, że ministerstwo otwarte jest na dialog z przedstawicielami sektora ekologicznego w celu wypracowania najlepszych rozwiązań dla dalszego rozwoju branży.

Dokumentem strategicznym w tym zakresie jest m.in. Plan dla Wsi, którego jednym z elementów Planu jest rozwój systemu rolnictwa ekologicznego m.in. w ramach przyjętego „Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014 – 2020”. Decyzją Rady Ministrów Plan został również ujęty jako jeden z projektów strategicznych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów.

W trakcie tegorocznej edycji targów na polskim stoisku prezentują się 34 podmioty reprezentujące sektor rolnictwa ekologicznego, w tym organizacje producentów żywności ekologicznej jak i pojedyncze firmy. Na polskim stoisku prowadzone będą pokazy kulinarne z wykorzystaniem polskich certyfikowanych produktów ekologicznych oraz liczne degustacje dla odwiedzających. Polska obecna jest na targach BIOFACH od roku 2005. Udział Polski ma na celu promowanie wysokiej jakości żywności i walorów tradycyjnej polskiej kuchni, co wiąże się z upowszechnianiem wizerunku, zwiększeniem rozpoznawalności oraz wzrostem zainteresowania produktami ekologicznymi na arenie międzynarodowej.

Uczestniczące w targach BIOFACH w Norymberdze organizacje i związki związane z rolnictwem ekologicznym wydały wspólne stanowisko w sprawie bezpodstawnego sugerowania przez organizacją Greenpeace, że występuje ona m.in. w ich imieniu.

 

 

 

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *