Polska żywność ekologiczna podbija Skandynawię

Mimo pandemii koronawirusa, nie zanotowaliśmy załamania w eksporcie produktów rolno-spożywczych. W 2020 r. sprzedaż żywności produkowanej w Polsce za granicę wyniósł 34 mld euro, co oznaczało wzrost o ok. 7 proc. Branża rolno-spożywcza okazała się segmentem rodzimej gospodarki odpornym na kryzys wywołany globalną epidemią.

W konsekwencji udział sprzedaży produktów żywnościowych w obrotach handlu zagranicznego wzrósł. Producenci i firmy odpowiadające za dystrybucję polskiej żywności w krajach Unii Europejskiej i na świecie, sprostali rygorystycznym wymaganiom sanitarnym i odpowiednio zareagowali na zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą.

Globalna pandemia potwierdziła, że żywność stanowi produkt pierwszej potrzeby, a zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego stanowi jedno z kluczowych wyzwań władz centralnych. Utrzymanie trwałości łańcuchów dostaw produktów rolno-spożywczych stanowiło jeden z głównych elementów strategii antykryzysowych.

Umocnienie pozycji eksportowej na stabilnych rynkach

Tymczasem miniony rok pokazał, że wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano spadek eksportu do prawie wszystkich państw, oprócz Niemiec oraz Szwecji, a w imporcie wzrost – z Chin, Korei Południowej i Holandii.

Pandemia okazała się dużym wyzwaniem, ale mieliśmy świadomość, że produkcja i dystrybucja żywności stanowią na tyle ważny obszar gospodarki, że zachowanie ciągłości w tym sektorze jest strategicznie ważne – podkreśla Ewelina Polańczyk, zajmująca się eksportem do Skandynawii. – Dodatkowo pandemia zmieniła nawyki zakupowe, szczególnie właśnie w krajach skandynawskich. Wzrosło zainteresowanie produktami żywnościowymi wysokiej jakości. Ludzie zaczęli świadomie konstruować dietę, żeby dbać o układ odpornościowy, zdrowie swoje i swoich najbliższych.

Grupa Wzór, oprac.red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *