Polska wołowina 2022

W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się piąte spotkanie w sprawie Strategii rozwoju sektora wołowiny „Wołowina 2022”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Sektora Wołowiny, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB oraz ministerstwa.

–  Troską resortu jest opłacalność produkcji i stabilizacji sytuacji na rynkach rolnych –  powiedział podczas spotkania minister Krzysztof Jurgiel. Minister przypomniał, że w ubiegłym roku został przyjęty Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce. Zgodnie z intencją tego dokumentu, każdy rynek ma mieć opracowaną tzw. strategię wykonawczą, w tym sektor wołowiny.

– Analiza rynku wołowiny została już przeprowadzona wspólnie z wieloma organizacjami. Chcemy, aby strategia w ostatecznym kształcie była efektywna i możliwa do wdrożenia.  Dokument ten ma m.in. przedstawiać uczestnikom rynku informacje z jakich instrumentów można korzystać w celu zwiększania opłacalności produkcji –  podkreślił szef resortu.

W grudniu 2016 r. branża podpisała porozumienie „Polska wołowina 2022″, podejmując się opracowania i wdrożenia strategii rozwoju sektora wołowiny na lata 2017–2022. Celem porozumienia jest wspólne działanie dla trwałego i zrównoważonego rozwoju sektora wołowiny.

Podczas dzisiejszego spotkania Rada Sektora Wołowiny zaprezentowała wyniki prac nad Strategią rozwoju sektora wołowiny „Wołowina 2022”.  Trwające blisko rok prace nad tą strategią obejmowały szeroko zakrojone konsultacje z  hodowcami i producentami bydła mięsnego, rzeźniami, zakładami przetwórczymi  oraz naukowcami. W pracach nad dokumentem uczestniczyło  aktywnie  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach organizowanych spotkań konsultacyjnych analizowane były wszystkie zgłaszane uwagi. W strategii zdefiniowano czynniki wzrostu opłacalności sektora, tj. podniesienie ceny, obniżkę kosztów, zwiększenie wartości dodanej oraz promocję polskiej wołowiny.

Opracowana strategia przewiduje wspólne działanie całego sektora wołowiny mające na celu:

    Trwały i zrównoważony rozwój sektora wołowiny, obejmujący działania zgodne z zasadami dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu oraz środowiska naturalnego.
    Wzrost rentowności  łańcucha dostaw wołowiny kulinarnej i sprawiedliwy podział zysków w łańcuchu produkcyjnym, obejmujący m. in. utrzymanie systemu płatności bezpośrednich do bydła wraz z ich modyfikacją mającą na celu wsparcie krów mamek, wzrost kompetencji rolników oraz inne działania wspierające zwiększenie korzyści rynkowych dla producentów i przetwórców.
    Innowacyjny i inteligentny rozwój branży, obejmujący wykorzystanie badań naukowych i innowacji do tworzenia powiązań między wiedzą a działalnością rolniczą.
    Integrację łańcucha wartości w duchu przejrzystości i dzielenia wspólnych wartości oraz celów.

Radę Sektora Wołowiny tworzy sześć  organizacji branżowych:

    Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,
    Polskie Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego,
    Federacja Związków Pracodawców– Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,
    Unia Producentów  i Pracodawców Przemysłu Mięsnego,
    Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej,
    Związek Polskie Mięso.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *