Polska wieprzowina coraz lepiej się sprzedaje

Polski eksport wieprzowiny i jej przetworów wzrósł o 8 proc., do 564 tys. ton, w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 – wynika z obliczeń Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa . W tym samym czasie eksport wołowiny i  produktów wołowych wzrósł o 11 proc. do 361 tys. ton, a drobiu – o 9,5 proc. do 995 tys. ton.

W 2017 r. rosnący eksport produktów wieprzowych z Polski był stymulowany przede wszystkim popytem zagranicznym, zarówno ze strony krajów UE, jak i krajów trzecich. W okresie styczeń–wrzesień 2017 r. z Polski wyeksportowano 564 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych (w ekwiwalencie tusz), o 8 proc. więcej niż przed rokiem. Wzrósł eksport mięsa i przetworów, a zmalał – tłuszczów i żywca. Dominującą pozycję w eksporcie produktów wieprzowych zajmowało mięso (64 proc.), udział przetworów wieprzowych wyniósł 29 proc., tłuszczów – 6 proc., a żywca – 1 proc.. Łączne przychody z eksportu wieprzowiny wyniosły 1,2 mld euro i były o 19 proc. większe niż w trzech kwartałach 2016 r. – czytamy w raporcie.

W tym czasie do Polski zaimportowano 650 tys. ton produktów wieprzowych, o 1 proc. więcej niż w tym samym okresie 2016 r. Wydatki poniesione na import wyniosły 1,4 mld euro i z uwagi na wyższy poziom cen wieprzowiny w pierwszym półroczu 2017 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. były o 18 proc. większe niż przed rokiem.

Polska wołowina jest konkurencyjna cenowo na rynku unijnym, co sprzyja wzrostowi jej eksportu. W okresie trzech kwartałów 2017 r. z kraju wywieziono 361 tys. ton żywca, mięsa i przetworów wołowych i cielęcych (w ekwiwalencie tusz), o 11 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Wzrósł eksport mięsa (o 12,5 proc.) i przetworów (o 4 proc.), zmalał żywca o 25,5 proc.). Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,1 mld euro i były o 15 proc. większe niż w tym samym okresie 2016 r. – czytamy także w raporcie.

Import asortymentu wołowego i cielęcego do Polski wyniósł 36 tys. ton wobec 40 tys. ton w tym samym okresie 2016 r. Wydatki poniesione na zakup tego asortymentu, podobnie jak przed rokiem wyniosły ok. 114 mln euro.

W okresie dziewięciu miesięcy 2017 r. z Polski wyeksportowano 995 tys. ton żywca, mięsa i przetworów drobiowych (w ekwiwalencie tuszek), o 9,5 proc. więcej niż przed rokiem. Wzrost eksportu był wynikiem rosnącej produkcji w kraju oraz konkurencyjności cenowej i jakościowej polskiego drobiu na rynku unijnym. Przedmiotem eksportu z Polski było przede wszystkim mięso kurze – 77 proc., mięso indycze stanowiło 15 proc. w eksporcie, a pozostałe mięso drobiowe – 2 proc.. Udział przetworów drobiowych wyniósł 5 proc., a żywca – 1 proc.. Wzrósł wywóz mięsa kurzego, mięsa z gęsi i kaczek oraz przetworów drobiowych, a zmalał – mięsa indyczego i żywca. Przychody uzyskane z eksportu drobiu wyniosły 1,6 mld euro i były o 5 proc. większe niż w analogicznym okresie 2016 r. – wskazuje też KOWR.

Import drobiu do Polski w okresie trzech kwartałów 2017 r. wzrósł o 11 proc., do 113 tys. ton. Wydatki poniesione z tytułu importu drobiu były o 2 proc. mniejsze niż przed rokiem i wyniosły 190 mln euro, podano także w raporcie.

ISBNEws, MS, wgospodarce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *