Polscy rolnicy na targach BELAGRO w Mińsku

Przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej wzięli udział w wyjeździe studyjnym na Białoruś, którego głównym celem był udział w 27. edycji targów BELAGRO 2017 w Mińsku oraz wizyta w gospodarstwach rolnych i zakładach branży rolno-spożywczej obwodu pińskiego, w tym produkujących ekologiczną żurawinę i borówkę amerykańską.

Międzynarodowe Targi BELAGRO to są impreza wystawiennicza, która umożliwia nawiązanie kontaktów biznesowych z partnerami z Białorusi i krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz całego Świata. Ubiegłoroczna edycja Targów zgromadziła ponad 500 wystawców z 23 krajów (Austria, Anglia, Białoruś, Bułgaria, Węgry, Niemcy, Dania, Hiszpania, Włochy, Chiny, Łotwa, Litwa, Estonia, Niderlandy, Polska, Rosja, Słowienia, USA, Turcja, Ukraina, Francja, Czechy, Szwajcaria). Szacuje się, że targi odwiedziło ponad 50 tysięcy zwiedzających.

Targi BELAGRO to największa tego typu impreza wystawiennicza na Białorusi dla branży rolniczej. Główna tematyka tej imprezy to przemysł rolno-spożywczy w szerokim zakresie (obejmuje wszystkie aspekty w/w przemysłu począwszy od uprawy, poprzez zarządzanie, produkcję, pakowanie, aż po dystrybucję).

Podczas wizyty na targach przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej spotkali się z I Sekretarzem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku, Kierownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady – Piotrem Masajło, który przedstawił informacje na temat rolnictwa na Białorusi oraz działalności Ambasady RP w Mińsku. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z regulacjami prawnymi systemu gospodarczego Republiki Białoruś, w tym odnoszących się do działalności firm z kapitałem zagranicznym, oraz podmiotów operujących w sferze handlu zagranicznego. Biznesowe związki z Białorusią ma kilka tysięcy polskich firm o bardzo zróżnicowanym potencjale – najczęściej należących do grupy MSP. W ostatnim okresie oprócz prostej wymiany towarowej (import-eksport) coraz częściej pojawiają się projekty wspólnej produkcji, inwestycji, kooperacji i partnerskiego współdziałania zainteresowanych stron.

Podczas wyjazdu rolnicy zapoznali się z niektórymi aspektami działalności gospodarczej na Białorusi, w tym z nabywaniem nieruchomości. Zgodnie z kodeksem ziemskim nabywanie nieruchomości gruntowych na własność nie może nastąpić przez zagraniczne osoby prawne. Nieruchomość gruntowa może natomiast być nabyta przez osoby prawne zarejestrowane na Białorusi, w tym z udziałem zagranicznym. Dzierżawcą nieruchomości gruntowych może być każdy podmiot gospodarczy, w tym podmiot zagraniczny. W przypadku dzierżawy działki rolnej termin dzierżawy nie może być krótszy niż 10 lat.

 

 

 

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *