Podwyższyć płatności dobrostanowe

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka z wnioskiem w sprawie podniesienia stawek dobrostanowych do bydła, świń i owiec.

Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że wobec rosnących kosztów hodowli zwierząt i jej nieopłacalności, należy podnieść dopłaty dobrostanowe co częściowo by zrekompensowało rosnące koszty. Przykładem mogą tu być dopłaty do krów, których stawka jest bardzo niska, dotyczy to również świń i owiec. Podwyżkę można byłoby sfinansować z II filaru – 30%, które mogą być przesunięte na I filar na dopłaty dobrostanowe. Stawka dopłat dobrostanowych powinna wynosić 3-krotność obecnej ze względu na koszty, jakie muszą ponosić hodowcy. Wzrost płatności dobrostanowych może powstrzymać negatywny trend odchodzenia gospodarstw od produkcji zwierzęcej.

 

 

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *