Płyną pieniądze na konta rolników

W kończącym się dzisiaj, 16 listopada, naborze wniosków o pomoc suszową Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła dotychczas rolnikom ponad 1,16 mld zł.   Teraz o odszkodowania mogą ubiegać się rolnicy poszkodowani w 2017 r. przez huragan, deszcz nawalny lub grad. ARiMR kontynuuje również wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. Z tego tytułu wypłaciła już ponad 7,34 mld zł.

Pomoc po suszy
Decyzją ministra rolnictwa i rozwoju Krzysztofa Ardanowskiego, który przedłużył termin przyjmowania wniosków o rekompensaty za straty spowodowane tegoroczną suszą, rolnicy mogli przez dwa miesiące, od 14 września, ubiegać się o takie wparcie.     
Do 15 listopada do biur powiatowych ARiMR wpłynęło od rolników blisko 327 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 2,11 mld zł.  Agencja wydała ponad 173 tys. decyzji przyznających pomoc w łącznej wysokości ponad 1,27 mld zł,  zrealizowała prawie 161 tys. płatności na kwotę ponad 1,16 mld zł. Z kolei rybakom poszkodowanym przez tegoroczną suszę Agencja wypłaciła ponad 4,9 mln zł.
Rekompensaty za straty w 2017 r.
13 listopada ruszył nabór wniosków o odszkodowania z tytułu poniesionych w 2017 r. strat w uprawach spowodowanych wystąpieniem huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. Jeśli straty objęły co najmniej 70 proc. danej uprawy na polach, w szklarniach lub w tunelach foliowych, to stawka pomocy wynosi 1000 zł na 1 ha. Z kolei 500 zł na 1 ha powierzchni upraw może dostać rolnik w przypadku, gdy straty spowodowane huraganem, deszczem nawalnym czy gradem objęły mniej niż 70 proc. danej uprawy na polach, w szklarniach lub w tunelach foliowych. W obu przypadkach stawka pomocy jest pomniejszana o połowę, jeśli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50 proc. powierzchni upraw, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych. Wnioski przyjmują do 27 listopada biura powiatowe ARiMR.
Zaliczki na poczet dopłat
1,13 mln rolników otrzymało już zaliczki z tytułu płatności bezpośrednich za 2018 r.  Do 15 listopada ARiMR  przekazała na ich konta bankowe ponad 7,34 mld zł. Zaliczki w wysokości 70 proc. wypłacane są od 16 października. Agencja przypomina, że w pierwszej kolejności otrzymują je poszkodowani przez tegoroczną suszę czy ASF.
W tym roku o dopłaty bezpośrednie ubiega się ponad 1,3 mln rolników. Do końca listopada otrzymają oni ok. 10 mld zł w formie zaliczek z ogólnej puli 14,8 mld zł przeznaczonych na tegoroczne dopłaty bezpośrednie. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia do czerwca 2019 r. 
ARiMR realizuje także płatności z PROW 2014-2020. Do 15 listopada Agencja wypłaciła z tytułu ONW, płatności rolnośrodowiskowych i rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz zalesieniowych łącznie około 670 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *