Plony zbóż według COBORU

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wstępne wyniki plonowania odmian zbóż ozimych w doświadczeniach porejestrowych.

Informacja zawiera wyniki plonowania wszystkich odmian zarejestrowanych wg stanu na dzień 1 września 2017 roku, z wyjątkiem odmian, które nie były badane w trzech ostatnich latach. Ponadto, zamieszczono także wyniki odmian ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA), które wcześniej przeszły co najmniej dwuletni cykl badań w doświadczeniach rozpoznawczych. Średnie krajowe wyniki plonowania w roku 2017 podano na tle dwóch poprzednich lat, natomiast oceny plonowania w rejonach obejmują tylko ostatni rok badań. Wyniki pochodzą z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), a dla odmian nowych z doświadczeń rejestrowych.

Dla jęczmienia, pszenicy i pszenżyta dodatkowo podano ocenę zimotrwałości, dla browarnych odmian jęczmienia – także wartość browarną, a dla pszenicy zwyczajnej – grupę wartości technologicznej. Wyniki z roku 2017 pochodzą wprawdzie z wszystkich doświadczeń (z wyjątkiem jednego doświadczenia z pszenżytem), lecz nie są jeszcze w pełni zweryfikowane i mogą ulec niewielkiej zmianie. Zweryfikowane wyniki plonu ziarna oraz innych cech rolniczych zostaną opublikowane w terminie późniejszym, w ramach serii Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Zboża ozime. W tabelach odmiany uszeregowano wg malejącego plonu ziarna w roku 2017 lub w latach 2016 i 2015 w obrębie wydzielonych grup. Dwuliterowy kod państw przy nazwach odmian oznacza kraj wyhodowania odmiany.

Raport jest do pobrania tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *