Paszportyzacja Polskiej Żywności – I posiedzenie Komitetu Sterującego

Odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego, sprawującego nadzór nad projektem Paszportyzacja Polskiej Żywności. Prace Komitetu usprawnią realizację działań w ramach projektu. Posiedzeniu przewodniczyła sekretarz stanu Anna Gembicka, jako przewodnicząca Komitetu.

W spotkaniu, w roli głównego użytkownika, udział wzięli przedstawiciele sektora rolno-spożywczego z rynku ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny oraz przedstawiciele zrzeszeń i organizacji branżowych, tj. Polska Federacja Ziemniaka, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w typie mięsnym.

Podczas posiedzenia podsumowana zostały warsztaty „design sprint” oraz zaprezentowany został prototyp cyfrowego systemu identyfikowania i śledzenia produktu żywnościowego. Uczestnicy spotkania omówili również sprawy organizacyjne związane z zarządzaniem projektem, w tym harmonogram działań oraz wzory raportów, na podstawie których będą przekazywane informacje o stanie realizacji poszczególnych produktów projektu.

Posiedzenie było także okazją do przekazania informacji o ogłoszeniu wstępnych konsultacji rynkowych, związanych z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie realizacja pilotażowego projektu „Paszportyzacja polskiej żywności” dla rynku ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny.

W ramach przekazanych informacji, uczestnicy posiedzenia zostali poinformowani o planie realizacji pilotaży, sposobie pozyskiwania danych ze źródeł publicznych, ram współpracy z organizacjami branżowymi, wyborze uczestników pilotaży, a także pozyskiwaniu od nich danych.

Więcej informacji o projekcie Paszportyzacji Polskiej Żywności można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pod linkiem: https://kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/paszportyzacja-polskiej-zywnosci.   

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *