Paliwo rolnicze – realizacja wniosku Izb

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że zostanie wprowadzony nowy mechanizm dla utrzymujących bydło.

W celu zmniejszenia kosztów w gospodarstwach rolnych, zwiększone zostanie wsparcie finansowe do zakupu paliwa rolniczego zużywanego przy uprawie pól i hodowli bydła. Oprócz wzrostu z 86 do 100 litrów paliwa na hektar, do których będzie przysługiwał zwrot części podatku akcyzowego będzie także taki zwrot do 30 l/ha za Dużą Jednostkę Przeliczeniową (DJP). Z budżetu państwa będzie w przyszłym roku wyasygnowana na ten cel kwota 1,18 mld złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *