OSP Czarna Sędziszowska nagrodzona

OSP Czarna Sędziszowska została nagrodzona w konkursie „Bezpieczna zabawa i praca na wsi podczas wakacji”.

Zakończył się zorganizowany przez ARiMR konkurs dla jednostek OSP na film pt. Bezpieczna zabawa i praca na wsi podczas wakacji.

Celem konkursu było zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dzieci spędzających wakacje na wsi oraz utrwalenie w świadomości rodziców i opiekunów, jak ważne jest zapewnienie właściwej ochrony podczas prac polowych.

I etap konkursu – eliminacje wojewódzkie – został rozstrzygnięty przez Oddziały Regionalne ARiMR. Wyłonieni zostali laureaci wojewódzcy. Każdy Oddział mógł zgłosić do eliminacji ogólnopolskich maksymalnie 5 laureatów wojewódzkich. Łącznie w skali całej Polski wyłoniono 66 laureatów. Nagrodę dla wszystkich laureatów wojewódzkich stanowiły profesjonalne torby medyczne z wyposażeniem niezbędnym do ratowania życia ludzkiego.

II etap konkursu przeprowadzony był za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Spośród laureatów wojewódzkich został wyłoniony laureat I nagrody. Wygrał film, który zdobył najwięcej głosów (tzw. lajków). Zwycięzcą została jednostka OSP Czarna Sędziszowska, której film zdobył 2541 lajków. Pierwszą nagrodę stanowiła piła spalinowa.

4 września odbyło się zakończenie konkursu i wręczenie nagród dla wszystkich laureatów
w całej Polsce.

Zdobywca I miejsca zaproszony został do Centrali ARiMR. Dyplom i nagrodę dla zwycięskiej drużyny wręczyła Maria Fajger, p.o. prezesa ARiMR. Towarzyszyli jej pozostali członkowie kierownictwa: Beata Orzołek, Arkadiusz Szymoniuk, Tomasz Nowakowski, Bartosz Grucza oraz Teresa Pamuła, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji.

Delegację OSP z Czarnej Sędziszowskiej reprezentowali: Piotr Przydział – prezes OSP, Małgorzata Pałkoń, Marcelina Bąk, Kamil Siwiec, Marcin Przydział, Kamil Sędłak i Kacper Szlachta. Strażakom towarzyszyła Dorota Sędłak – sołtys wsi Czarna Sędziszowska.

Komendant w imieniu swojej jednostki podziękował ARiMR za inicjatywę, jaką było zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu oraz za to, że Agencja podejmuje współpracę z tą służbą i zauważa problemy jednostek OSP.

Pani sołtys podziękowała strażakom za ich bezinteresowną służbę na rzecz społeczności lokalnej. Podkreśliła, że to właśnie strażacy ochotnicy jako pierwsi niosą pomoc w nagłych wypadkach. Biorą udział w akcjach gaszenia pożarów, pomagają poszkodowanym w wypadkach rolniczych i komunikacyjnych, a także uczą młodzież szkolną, jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia.

Prezes Maria Fajger, wręczając nagrodę, pogratulowała strażakom ochotnikom profesjonalnej i pomysłowej interpretacji hasła przewodniego konkursu i wyraziła uznanie dla ich ofiarnej i fachowej pracy.

Podkreśliła, że w codziennej służbie równie istotne jak bezinteresowne zaangażowanie, jest także dobre wyposażenie techniczne strażackiej drużyny. Wyraziła więc nadzieję, że ufundowany przez ARiMR specjalistyczny sprzęt pozwoli jeszcze szybciej i przede wszystkim skuteczniej nieść pomoc poszkodowanym osobom oraz doskonale sprawdzi się w akcjach ratowniczych.

Nagrody dla laureatów wojewódzkich zostały wręczone przez dyrektorów Oddziałów Regionalnych Agencji.

Laureatom gratulujemy i życzymy bezpiecznych wyjazdów i powrotów z akcji ratunkowych oraz satysfakcji z pełnionej służby.

 

 

 

ARiMR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *