Opolska izba interweniuje w sprawie wzrostu cen nasion rzepaku

Izba Rolnicza w Opolu domaga się od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnienia przyczyn znacznego wzrostu cen materiału siewnego tj. nasion rzepaku zaprawionego środkami z grupy neonikotynoidów.

Opolski samorząd rolniczy skierował w tej sprawie wniosek do Krajowej Rady Izb Rolniczych, która wysłała pytanie do ministerstwa.

Wprowadzone w 2013 r. ograniczenia w stosowaniu insektycydowych zapraw nasiennych zawierających  substancje czynne z grupy neonikotynoidów nie spowodowały obniżki cen nasion rzepaku bez  tych zapraw, natomiast ceny nasion znacznie wzrosły po 9 lipca br., kiedy Minister Rolnictwa  i Rozwoju Wsi wydał zezwolenie na czasowe – na okres do 120 dni – wprowadzanie do obrotu  środków ochrony roślin Modesto 480 FS i Cruiser OSR 322 FS.

Ceny zaprawionych nasion  wzrosły od 40 zł do 90 zł za jednostkę siewną. Ze względu na ochronę środowiska, zaprawianie mogą wykonać wyłącznie podmioty posiadające certyfikat ESTA. Obecnie w Polsce  certyfikat dla nasion rzepaku posiadają firmy: OBROL Kulczyński Sp.J, RAPOOL Polska  Sp. z o. o., Hodowla Roślin Strzelce Sp. z 0.0. Grupa IHAR.

Na wniosek Izby Rolniczej w Opolu, Zarząd KRIR wniósł o sprawdzenie przyczyn wzrostu cen sprzedaży materiału siewnego nasion rzepaku pod kątem  zmowy cenowej firm posiadających certyfikat ESTA.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *