Opłaty licencyjne niezgodne z konstytucją?

Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws prawie przeanalizowania pod względem prawnym przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin dotyczących wzywania rolników do ponoszenia opłat hodowlanych w związku z wysiewem przez nich nasion roślin wyhodowanych we własnym gospodarstwie, które nie są już „kwalifikatem”, czy ww. przepisy nie pozostają  w sprzeczności z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP.

W ocenie samorządu rolniczego domaganie się zapłaty za materiał pochodzący już z własnej produkcji producenta rolnego dowodzi, że w tej kwesti przesisy ww. ustawy naruszają standardy konstytucji. Podstawą tej tezy jest fakt, że de facto rolnik zmuszony jest do kolejnych płatności za towar, który stał się już jego własnością w dniu  zakupu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *