Opinia do Rocznej Analizy Wzrostu Gospodarczego na 2018

Komisja Europejska opublikowała dokument pn. Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego na 2018 r. (Annual Growth Survey 2018). W odpowiedzi na przekazany do konsultacji dokument, samorząd rolniczy zauważył, że rolnictwo, jako gałąź gospodarki, zostało w Analizie praktycznie pominięte.

Zarząd KRIR zgodził się, że należy inwestować w edukację, szkolenia, nowoczesne technologie itp. Dodatkowo, ważna jest dobrze rozwinięta służba zdrowia, szczególnie przy starzejącym się społeczeństwie oraz powszechne emerytury. Jednak, o ile łatwiej uzyskać założone cele w dobrze rozwiniętych już gospodarkach, to wskazano, że w wielu państwach o niższym poziomie rozwoju będzie to trudne do osiągnięcia. Dobrze, że cel ten znalazł się w dokumecie.

Samorząd rolniczy pozytywnie ocenił także inicjatywę dotycząca zwiększenia szkoleń dla imigrantów, które mają się przyczynić do większej integracji i walki z wykluczeniem społecznym.

Jednakże, pomimo wskazanych powyżej pozytywnych aspektów dokumentu, przekazano, że nie można nie zauważyć, że skupia się on na właściwym ujęciu spraw, które nurtują i dotyczą wszystkich obywateli UE, bez wskazania środków i metod ich wdrożenia. Właściwie to trudno ocenić, zdaniem Zarządu KRIR, potrzebę i cel tworzenia tego typu analizy.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *