Opinia do projektu w sprawie budowy lub modernizacji dróg lokalnych

W związku z konsultacjami publicznymi projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 2 stycznia 2018 r. Zarząd KRIR przekazał, że po przeanalizowaniu projektu rozporządzenia wydaje się, że propozycja dodania § 6a wykluczającym możliwość składnia kilku wniosków w jednym naborze jest niekorzystna.

Przekazano, że gminy otrzymały limit środków do wykorzystania w kwocie 3 mln zł. Gminy miejskie budują drogi w innych standardach i parametrach niż gminy wiejskie. Dla porównania koszt budowy 360 mb drogi powiatowej w Ząbkach kosztował 1,4 mln zł, natomiast koszt budowy 1 780 mb drogi powiatowej  w gminie Strachówka – 1,2 mln zł.

Gminy wiejskie z uwagi na gęstość zabudowy starają objąć asfaltowaniem fragmenty dróg w centrum miejscowości i dojazd do tej miejscowości. W ten sposób rozwiązują problem dojazdu dla kilku miejscowości. Mając na uwadze fakt, że będzie można złożyć tylko jeden wniosek to zostanie zrealizowany ciąg tylko jednej drogi i w ten sposób może zostać niewykorzystany limit dla danej gminy wiejskiej.  

Dlatego też, zdaniem samorządu rolniczego, należy umożliwić składanie gminom więcej niż jednego wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *