Opinia do petycji o doprecyzowanie definicji „osoby bliskiej” i „rolnika indywidualnego”

Zarząd KRIR przekazał Przewodniczącemu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej opinię samorządu rolniczego do petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w celu doprecyzowania definicji „osoby bliskiej” i „rolnika indywidualnego”.

W petycji przedstawiono problem nabywania gruntów przez rolnika, który odziedziczył lub przejął gospodarstwo rolne po rodzicach i chce je dalej rozwijać, lecz pomimo posiadania już gospodarstwa, zaświadczenia z KRUS – nie ma wymaganego 5-letniego okresu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wobec tego rolnik zobowiązany jest występować do odpowiednich instytucji o zgodę na zakup gruntów rolnych, gdzie w tym czasie ten sam grunt może kupić posiadacz gruntu zamieszkujący ten teren powyżej 5 lat i będący tylko w myśl ustawy rolnikiem indywidualnym, natomiast osoba ta może zajmować się czymś innym. Petycja ma na celu ułatwienie rolnikom zakup gruntów rolnych, którzy prowadzą gospodarstwa z pokolenia na pokolenie, a nie mają wymaganego okresu 5-letniego. Zaproponowana zmiana może ułatwiać takim rolnikom zakup nowych nieruchomości w celu powiększenia gospodarstwa prowadzonego przez rodziców. Wydaje się to korzystne dla rolników, którzy przejmują gospodarstwa, w których pomagały i pracowały w nich od wielu lat oraz wykazują chęć przejęcia i prowadzania działalności rolniczej. Samorząd rolniczy popiera petycję w przedmiotowym zakresie.

W sprawie „osoby bliskiej” petycja dotyczy przypadku dziedziczenia gospodarstwa rolnego przez kilku krewnych, w którym dzieci siostry zmarłego dziedziczą małą część i chcą się zrzec gospodarstwa na rzecz żony zmarłego. Aby móc tego dokonać, żona zmarłego musi wykazać, że jest rolnikiem i chce prowadzić gospodarstwo po zmarłym mężu. Do izb rolniczych dociera wiele sygnałów dotyczących problemów związanych z dziedziczeniem gospodarstw po zmarłych rolnikach, np. osobą dziedziczącą był brat-kawaler, który musiał załatwić szereg formalności wraz z dziećmi zmarłej siostry, które przejęły odpowiednie części gospodarstwa, ale nie chciały prowadzić działalności rolniczej, brat od wielu lat mieszkał z właścicielem, pomagał w prowadzeniu gospodarstwa, a po załamaniu się stanu zdrowia właściciela przejął całkowitą opiekę nad gospodarstwem. Problemy wystąpiły w chwili zrzekania się części gospodarstwa na rzecz jednej osoby. Dlatego też samorząd rolniczy przekazał, że należy zastanowić się nad rozszerzeniem kręgu osób bliskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *