Operacja „Tradycja i rozwój” – zapraszamy do udziału

Operacja „Tradycja i Rozwój” to przedsięwzięcie realizowane przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w partnerstwie z Mazowiecką Izbą Rolniczą, Podlaską Izbą Rolniczą oraz Pomorską Izbą Rolniczą.  Celem operacji jest wspieranie zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województw mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego w oparciu o dziedzictwo kulturowe.

Operacja „Tradycja i Rozwój” realizowana jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018 – 2019 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a udział w niej jest bezpłatny.

Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich województw: mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, zrzeszonych w grupach formalnych lub nieformalnych, prowadzących działalność w zakresie sztuki, rękodzieła, kulinariów, promujące dziedzictwo kulturowe, kulinarne, folklor, zwyczaje i tradycje na obszarach wiejskich, których celem jest rozwój lokalny i poprawa sytuacji społeczno – zawodowej na obszarach wiejskich, oraz przedstawiciele organizacji i instytucji wspierających obszary wiejskie z terenu województw mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną:

konkurs „Skarby Europy zaklęte w szkle”, którego celem jest promocja przetworów domowych wykonanych z surowców zebranych/wyprodukowanych na terenie województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i pomorskiego, zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych, promocja tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego.

Przedmiotem konkursu są przetwory oceniane w następujących kategoriach:

– domowe przetwory z owoców (w tym jagody, borówki, jeżyny, żurawiny itp.);
– domowe przetwory z warzyw (w tym grzyby leśne);
– domowe przetwory mięsne i rybne.

Konkurs skierowany jest do grup formalnych i nieformalnych działających na terenie województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i pomorskiego. Każda grupa może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 produkt w każdej z kategorii. Ocena przetworów oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji.

Więcej informacji o konkursie na stronie: http://wmirol.org.pl/2018/07/17/skarby-europy-zaklete-w-szkle-vii-edycja-konkursu/

konferencja, która odbędzie się w dniach 8 – 9 października 2018 r. w Olsztynie. Harmonogram i zagadnienia:

8 października 2018

    Rejestracja uczestników, przygotowanie stoisk ekspozycyjnych z własnymi produktami, w tym produktami zgłoszonymi do konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle” i rękodziełem
    Otwarcie konferencji
    „Dziedzictwo kulturowe a rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” – wykład
    Wieś – Moje miejsce do życia i rozwoju zawodowego – prezentacja działań podejmowanych przez grupy formalne i nieformalne, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, dyskusja
    Obiad
    Małe przetwórstwo lokalne, krótki łańcuch dostaw, rolniczy handel detaliczny czyli rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – wykład oraz ocena przetworów zgłoszonych do konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”
    Kolacja

9 października 2018

    Możliwości i źródła finansowania działań na obszarach wiejskich, w tym wykorzystanie środków z PROW 2014-2020 i KSOW na rozwój obszarów wiejskich oraz przykłady dobrych praktyk (działania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) – wykład
    Przerwa
    Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant? w tym informacje dot. Programu „Działaj lokalnie” – wykład
    Jak promować i sprzedawać swoje produkty przez Internet? Informacje dot. możliwości promocji i sprzedaży przez Internet, kanały internetowe, estetyka sprzedawanych produktów, kampanie reklamowe
    Obiad

Harmonogram realizacji operacji „Tradycja i Rozwój”:

15.09.2018 r. – upływa termin  przesyłania zgłoszeń do konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”  – rekrutacja do udziału w konferencji;
30.09.2018 r. – upływa termin wyłonienia finalistów – uczestników konferencji;
08–09.10.2018 r. – konferencja, w ramach której odbędzie się ocena w konkursie „Skarby Europy zaklęte w szkle” oraz warsztaty rozwoju osobistego.

 

Regulamin konkursu_Skarby Europy zaklęte w szkle

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Program konferencji

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Karta zgłoszenia.pdf

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Karta zgłoszenia.doc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *