Opcja – nowa i wszechstronna odmiana kukurydzy

Opcja to mieszaniec trójliniowy w typie semi-flint o liczbie FAO 240. Odmianę wyhodowano w Hodowli Roślin Smolice, a zarejestrowano niedawno – w 2015 r.

Odmiana cechuje się wszechstronnym wykorzystaniem: można uprawiać ją na kiszonkę, ziarno, CCM, biogaz, bioetanol lub biomasę. Można ją uprawiać na całym terytorium Polski.

Odmiana toleruje słabsze stanowiska i cechuje się bardzo intensywnym wigorem na początku wegetacji (8,4o w skali 9 stopniowej). Ma również bardzo wysoką odporność kolb na porażenie fuzariami. W badaniach wykazano, że porażenie fuzariozą kolb jest znacznie niższe od wzorca (o 25%).

Świetnie nadaje się ona do uprawy na ziarno, bo bardzo dobrze oddaje wodę (dry down). W badaniach rejestrowych COBORU plon ziarna wyniósł 102,3% przy wilgotności na poziomie wzorca. W badaniach porejestrowych w bardzo niekorzystnym dla uprawy kukurydzy sezonie 2015 plonowała na poziomie 79,8 q/h suchego ziarna przy wilgotności przy zbiorze na poziomie wzorca.  

Wyniki doświadczeń  rozpoznawczych z Niemiec oraz doświadczeń wstępnych hodowcy wskazują na jej przydatność także w użytkowaniu na kiszonkę z całych roślin, Rośliny wyrastają wysokie i są dobrze ulistnione

Zalecana obsada to 90-95 tys/ha na kiszonkę a 75-80 tys/ha na ziarno i CCM. Na kiszonkę można ją uprawiać bez większych ograniczeń w całej Polsce, a na ziarno i CCM w południowej i południowo-zachodniej części kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *