Opady a skuteczność zabiegów herbicydowych

Na działanie herbicydu istotny wpływ ma pogoda.

Działanie każdego herbicydu modyfikowane jest przez szereg czynników, zarówno tych, na które mamy wpływ (dobór dawki, terminu oprysku itp.), jak i naturalnych (pogoda, warunki siedliskowe, właściwości chwastów). Wśród nich niezwykle istotne są warunki atmosferyczne panujące przed, w trakcie i po wykonywaniu oprysku. Zarówno dobroczynny, jak i niepożądany efekt na zabiegi herbicydowe może mieć deszcz, a uzależnione będzie to od tego czy wykonujemy oprysk doglebowy czy nalistny, jak intensywny będzie opad i kiedy nastąpi.

Podczas stosowania herbicydów aplikowanych doglebowo umiarkowane opady deszczu z reguły są pożądane, gdyż woda pomaga dotrzeć substancjom aktywnym do strefy kiełkowania nasion chwastów. Opady silne lub długotrwałe mogą jednak spowodować przemieszczenie herbicydów w głąb gleby, co niesie ryzyko obniżenia ich skuteczności chwastobójczej, uszkodzenia roślin uprawnych (głębiej korzeniących się) lub przesiąk do wód gruntowych. Z drugiej strony długotrwały brak opadów, doprowadzający do przesuszenia gleby może uniemożliwić wykonanie oprysku interesującym nas preparatem. Optymalna wilgotność gleby jest więc kluczem do uzyskania wysokiej skuteczności środka.

Opady deszczu szczególnie kłopotliwe mogą być w czasie stosowania herbicydów nalistnych. O ile niewielki opad (poniżej 1 mm), zwłaszcza w formie mżawki, występujący bezpośrednio po oprysku, nie powinien mieć istotnego wpływu na skuteczność chwastobójczą (chociaż nie jest to regułą!), to intensywny deszcz, może zmyć herbicyd z powierzchni chwastów, uniemożliwiając jego wchłonięcie przez rośliny. Z tego powodu w większości etykiet herbicydów znajdują się przeciwwskazania do wykonania oprysku przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu lub na rośliny mokre od deszczu czy rosy. Etykiety często zawierają także informacje w jakim czasie środek wnika do rośliny, inaczej mówiąc po jakim okresie od zabiegu deszcz nie wpływa ujemnie na działanie tego środka.

Ile zatem musi upłynąć czasu od oprysku do wystąpienia pierwszych opadów, żeby mieć pewność, że zastosowany herbicyd zadziała i nie martwić się o konieczność wykonywania dodatkowych zabiegów po niespodziewanym deszczu? Z uwagi na zróżnicowane właściwości fizyko-chemiczne, zależne głównie od substancji czynnej, substancji towarzyszących (formulacji preparatu) i obecności adiuwantów w cieczy roboczej, czas ten jest najczęściej bardzo różny.

W tabeli zestawiono wybrane substancje czynne (lub mieszaniny fabryczne) i podany przez producentów czas wnikania do rośliny (po którym opady deszczu nie obniżają skuteczności działania środka).
Jak widać wiele preparatów jest pobierane przez chwasty bardzo szybko, już w ciągu 1-2 godzin od zastosowania, natomiast te najwolniej wnikające potrzebują minimum 6-8 godzin bezdeszczowej pogody. Jednak nawet te same substancje w różnych preparatach mogą mieć podany inny czas wchłaniania np. dla glifosatu może to być 1, 3 lub nawet 6 godzin. Dokonując wyboru środka podczas „mokrej” pogody, możemy wybierać te szybko wnikające lub poprzez  dodatek adiuwantu do cieczy roboczej (jeżeli przewiduje to etykieta) przyspieszać wchłanianie tych „wolniejszych” i zwiększyć ich odporność na zmywanie. Ważne jest jednak żeby zawsze ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka (zawartych w etykiecie herbicydu) aby osiągnąć maksymalną skuteczności zabiegów odchwaszczających.

mgr inż. Marcin Bortniak
IUNG – PIB
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *