Ogólnopolski Dzień Sołtysa

Sołtysi pełnią niezwykle istotną rolę w strukturze organizacyjnej samorządu terytorialnego. Osobom pełniącym tę funkcję należy się wyjątkowe uznanie, dlatego 11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa.

W tym roku przedstawiciele Rządu oraz Parlamentu RP wspólnie wyrazili słowa uznania dla pracy sołtysów podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa. Uroczystość została zorganizowana w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze. Uczestniczyło w niej ponad 1500 osób.

Spotkanie z sołtysami rozpoczęło się Mszą Świętą pod przewodnictwem Biskupa Radomskiego Henryka Tomasika.  

Podczas dzisiejszego spotkania premier Mateusz Morawiecki podkreslił, że polska wieś to szansa na rozwój całego kraju, a rząd traktuje Polskę jako dobro wspólne, które ma służyć wszystkim Polakom.

– Dla nas nie ma Polski „A”, Polski „B” czy Polski „C” – jest Polska od „A” do „Z” – od akceptacji do zwycięstwa – mówił premier Mateusz Morawiecki  i podkreślił, że rząd nie zgodzi się na żadne zmiany, które pogarszałyby sytuację wsi.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przedstawił  założenia opracowywanego w resorcie „Paktu dla obszarów wiejskich”. Pakt będzie służył wzmocnieniu rolnictwa, jako silnej gałęzi polskiej gospodarki, a także poprawie życia na obszarach wiejskich. Dokument ten ma być elementem realizacji Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

– Sądzę, że do końca pierwszego półrocza na mój wniosek rząd przyjmie „Pakt dla obszarów wiejskich”, który obejmie wszystkie instrumenty, które w Polsce są stosowane i będą stosowane, jeśli chodzi o rozwój polskiej wsi. Po kilku latach powiemy, że zrobiliśmy wielki krok naprzód – powiedział Jurgiel.

Skonsolidowanie zadań wielu podmiotów w jednym dokumencie zapewni spójność pomiędzy działaniami rządu i samorządów.

– Pakt oparty jest  na czterech filarach. Pierwszym z nich jest opłacalność produkcji rolnej. W drugim filarze znajdują się wszystkie działania związane z jakością życia na obszarach wiejskich. Trzecim jest rozwój pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich i budowa aktywnego społeczeństwa. Czwartym jest sprawna administracja, gdzie zawarto zmiany instytucjonalne i organizacyjne w systemie zarządzania rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa – poinformował szef resortu rolnictwa.

W trakcie obchodów Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa w Przysusze premier Morawiecki wraz z ministrem Jurgielem wręczyli kilkudziesięciu sołtysom odznaki resortowe „Zasłużony dla rolnictwa”.

Funkcja sołtysa doskonale wpisuje się w strukturę organizacyjną samorządu terytorialnego. W kompetencjach sołtysów jest m.in. reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich, realizacja uchwał rady gminy dotyczących sołectwa, a także uczestnictwo w sesjach rady gminy i posiedzeniach komisji rady gminy. Taki zakres pokazuje jak istotną rolę na wsi pełni sołtys. Ważnym zadaniem sołtysów jest także dochowanie wierności zasadom etycznym na tak trudnym polu, jakim jest misja społeczna. Niewątpliwie sołtysi są włodarzami wsi i najlepiej znają sprawy, które zaprzątają głowy jej mieszkańców. Dbają o swoje małe ojczyzny, poświęcając czas i uwagę sprawom lokalnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *