Ogólnokrajowe webinaria dla rolników

W minionych dniach odbyły się bezpłatne webinaria dla rolników, organizowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, których partnerem została Grupa Azoty.

Wśród pozostałych tematów poruszonych podczas webinariów znalazły się zasady ubiegania się o pomoc na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych”, wsparcie rynku produktów pszczelich, produkcję wina, a także programy prośrodowiskowe: czyste powietrze, wapnowanie i usuwanie folii.

ZOBACZ FOTOGALERIĘ

Ostatni nabór na „Modernizację gospodarstw rolnych”, który rozpoczął się pod koniec czerwca, trwał będzie do 19 sierpnia. W tym programie wyodrębniono kilka obszarów: rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego, racjonalizacji produkcji oraz nawadniania.

Program wsparcia produktów pszczelich funkcjonuje od 17 lat, podczas których wydano 250 mln zł, a w mijających 2 latach wydatkowane zostanie niecałe 46 mln. Pomoc mogą otrzymać związki, stowarzyszenia i zrzeszenia pszczelarzy, ich spółdzielnie i grupy producenckie, a dofinansowane mogą być m.in. edukacja, zakup sprzętu, pszczół, atakże urządzeń i leków.

Biogazownie rolnicze mogą liczyć na niskooprocentowane kredytowanie, szkolenia, a także wsparcie przy tworzeniu spółdzielni energetycznych. Znany już od 2 lat program regeneracji środowiskowej gleb poprzed wapnowanie, funkcjonuje dalej, a zasilany jest środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz jego wojewódzkimi oddziałami. Otrzymać można do 300zł/t czystego CaO oraz MgO dla gospodarstwa do 25 ha, 200zł dla gospodarstw o areale od 25 do 50 ha oraz 100zł dla gospodarstw większych niż 50 ha. Refundacja dotyczy zakupu wapna, ale już nie transportu ani rozsiewania go.

Podczas konferencji omówiono także programy usuwania trudnych odpadów. Program usuwania folii rolniczej jest to nowość. Podlegają pod niego takie odpady jak folia, siatki, sznurek do balotów i opakowania typu bigbag. Wciąż funkcjonuje też program usuwania eternitu (azbestu). Tu beneficjentem są gminy, ich związki oraz powiaty,które działają na rzecz posiadaczy obiektów budowlanych, a nie konkretni rolnicy. Dlatego osoby chcące usunąć azbest oraz folię powinny kontaktować się ze swoim samorządem lokalnym.

Wspomniano również program „Czyste powietrze”, w którym można uzyskać wsparcie na wymianę źródła ciepła (pieca) oraz instalację fotowoltaiki. Od 1 liopca wycofano dotacje na kotły węglowe, zwiększono progi dochodowe urawniające do podwyższonego poziomu dofinansowania i poszerzono listę kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet z podwyższonym standardem.

W webinariach wystąpili eksperci Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *