Oczekiwane zmiany w przetargach na ziemię

W związku z wnioskiem Zarządu KRIR z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczenia do udziału w przetargach ograniczonych organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rolników, którzy posiadają akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego

kontrolowanych przez Skarb Państwa, będących właścicielami nieruchomości rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 13 sierpnia 2019 r. poinformowało, że przy najbliższej nowelizacji ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r. poz 817, z późń. zm.) rozważy możliwość wprowadzenia takiego rozwiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *