Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym – skuteczna czy nie?

Webinarium „Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym” przeprowadziło Centrum Doradztwa Rolniczego.

Głównym wykładowcą była prof. Jolanta Kowalska z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu, która związana jest z rolnictwem ekologicznym od początków wprowadzenia tego systemu w Polsce. Obecnie nadzoruje także badania środków ochrony roślin umieszczonych na liście dopuszczonych do stosowania w RE.

W roku 2019 wydana została przez CDR Oddział w Radomiu broszura jej autorstwa „Środki ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym”. Broszura cieszyła się tak dużym powodzeniem, że rychło nakład się wyczerpał. W wyniku dyskusji z uczestnikami webinarium CDR postanowiło wydać zaktualizowaną wersję, uzupełnioną o tabele najczęściej występujących agrofagów w poszczególnych uprawach i metod ich zwalczania , a także wykaz metod niechemicznych oraz ich skuteczność.

Jest ona już teraz do pobrania ze strony CDR:

Broszura

Metody nie chemiczne są uważane za mało skuteczne, a stanowią podstawę i bazę w każdym programie ochrony, niezależnie od systemu produkcji-zarówno w konwencjonalnym jak integrowanym czy ekologicznym. Podano przykład kiły kapustnych – w zasadzie nie ma preparatów do ochrony, natomiast główną metodą zwalczania jest odpowiedni płodozmian z odpowiednio długim następstwem krzyżowych. Następnie scharakteryzowano najczęściej używane grupy preparatów, ich skuteczność i zasady stosowania.

Chwasty to problem, który dotyka wszystkich rolników ekologicznych. W rolnictwie ekologicznym dopuszczamy pewną ilość chwastów, występujących na poziomie nie wpływającym istotnie na plon upraw. Najistotniejszą metoda kontroli jest zwalczanie mechaniczne , dysponujemy już coraz doskonalszymi maszynami do pielęgnacji upraw.

CDR, red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *