Obrady Grupy GV4+3

Pod koniec rocznej prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej odbyło się drugie potkanie Ministrów Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii.

Na zaproszenie Ministra Krzysztofa Jurgiela w 1-2 czerwca 2017 roku ministrowie rolnictwa krajów GV4+3 spotkali się w Nadarzynie podczas Międzynarodowych Targów Żywności Warsaw Food Expo 2017.

Omówiono szereg zagadnień dotyczących priorytetów w obszarze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, jakie polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej wskazała oficjalnie w programie swojego przewodnictwa.

O podjętych decyzjach minister Krzysztof Jurgiel oraz pozostali ministrowie – przewodniczący delegacji z poszczególnych krajów – poinformowali podczas konferencji prasowej.

Najistotniejszym tematem była przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Uczestnicy spotkania, w konkluzjach dyskusji, podpisali dokument kierunkowy, podsumowujący wspólne oczekiwania siedmiu państw poszerzonej Grupy Wyszehradzkiej w odniesieniu do WPR po 2020 roku..

– Dzisiejsza Deklaracja jest wspólnym stanowiskiem przed debatą, która będzie się odbywała przez cały rok w Unii Europejskiej – podkreślił gospodarz konferencji przypominając jednocześnie, że polski rząd przyjął już kierunkowe stanowisko w sprawie przyszłości WPR.

Wypracowane wspólne postulaty dotyczące najistotniejszych elementów i kierunku zmian WPR będą mogły być oficjalnie prezentowane na forum UE w trakcie dalszej dyskusji na temat przyszłości tej ważnej polityki.

– W konkluzjach z dzisiejszych obrad zapisaliśmy, że bardzo ważna jest kwestia ziemi rolnej – podkreślił minister Jurgiel.

– Każde państwo powinno mieć możliwość kształtowania zasad obrotu ziemią, tak aby ta ziemia służyła przede wszystkim narodowym interesom i nie było spekulacji. Nasze wspólne stanowisko jest w jednoznaczne – dodał polski minister rolnictwa.

Uczestnicy dzisiejszych obrad kontynuowali dyskusję rozpoczętą podczas pierwszego spotkania ministrów w październiku ub. roku na temat mechanizmów rynkowych na rynkach cukru i zbóż.

Omówiono ponadto kwestie dotyczące programu Horyzont 2020, w tym w szczególności współpracy na rzecz silniejszego włączenia potencjału badawczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej w realizację projektów w obszarze rolnictwa. Istotne miejsce w trakcie spotkania ministrów zajął także temat nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności oraz wpływu na sektor rolny tzw. dyrektywy RES II, zakładającej stopniowe wycofywanie przez Komisję Europejską wsparcia dla produkcji biopaliw z surowców rolnych.

W przededniu oficjalnego spotkania Ministrowie Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii zwiedzili  Międzynarodowe Targi Żywności Warsaw Food Expo 2017. Targi te są poświęcone branży spożywczej, a w tegorocznej edycji uczestniczy blisko 300 wystawców z Polski i zagranicy, z bogatą ofertą różnorodnych produktów mięsnych, mleczarskich, owocowo-warzywnych, wyrobów cukierniczych, napojów, w tym również wina, piwa, cydrów, wódek i nalewek.

 

 

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *