Obowiązkowa deratyzacja – kto jest zobligowany i jak się za nią właściwie zabrać?

Deratyzacja to obowiązek prawny, który dotyczy każdego właściciela, jak również zarządcy nieruchomości. Wynika wprost z przepisów, które w intencji ustawodawcy mają na celu kontrolę populacji szkodników i minimalizację zagrożeń z nimi związanych – przede wszystkim rozprzestrzeniania chorób zakaźnych. W gminach właśnie rozpoczyna się okres drugiej, jesiennej rundy deratyzacyjnej, a zatem warto poznać szczegóły, kto i w jaki sposób powinien przeprowadzić działania eliminujące problem niechcianych gryzoni.
Aktem prawnym zobowiązującym do przeprowadzenia zabiegów ograniczających liczebność szczurów i myszy w miastach jest Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku. W art. 22 ust. 1 mówi ona, że „Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: (…) podpunkt 2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki. Harmonogram oraz obszar określa prawo lokalne na szczeblu gminnym.
Deratyzacji nie wolno zbagatelizować
Wydawałoby się, że w XXI wieku, problem szczurów i przenoszonych przez nich chorób nie istnieje, lecz nic bardziej mylnego. Szacuje się, że na terenie Polski może żyć nawet 20 milionów szczurów. Najwięcej w miastach, takich jak Wrocław, Szczecin i Trójmiasto, które charakteryzują się infrastrukturą urbanistyczną z licznymi rzekami i kanałami. Gryzonie pojawiają się w miejscach, w których mają łatwy dostęp do wody oraz jedzenia, dlatego współczesne ośrodki miejskie można uznać za ich „naturalne” środowisko. Trzeba pamiętać, że samica szczura jest w permanentnej ciąży. Do 18 godzin po porodzie ponownie wchodzi w ruję. W ciągu roku może przeciętnie wydać na świat łącznie do 60 młodych. Zaniechanie czynności deratyzacyjnych może więc w krótkim czasie przysporzyć miastu i jego mieszkańcom naprawdę sporych problemów.
Akcje deratyzacyjne prowadzone są minimum dwa razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym. Deratyzację można przeprowadzić we własnym zakresie lub przy pomocy profesjonalnej firmy. Koszty ponosi właściciel nieruchomości, a nieprzeprowadzenie stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Dla ewentualnej kontroli potwierdzeniem wywiązania się z obowiązku jest paragon/faktura za zakup preparatu gryzoniobójczego lub usługę deratyzacji.
Nakazowi odszczurzania podlegają również firmy zarządzające obiektami przemysłowymi, biurowymi oraz handlowymi. Ponadto zakłady wytwarzania i przetwórstwa żywności, magazyny żywności i płodów rolnych, gospodarstwa rolne oraz obiekty użyteczności publicznej.
Zasady przeprowadzenia deratyzacji
W przypadku deratyzacji przeprowadzanej samodzielnie, należy używać środków ogólnodostępnych do tego przeznaczonych. Bardzo ważne jest by wykonywać to zgodnie z instrukcją stosowania. Bardzo ważne jest, aby miejsce, w którym wyłożono preparat było wyraźnie oznaczone. Może to być kartka z adnotacją o wyłożeniu trutki stanowiącej niebezpieczeństwo dla ludzi i zwierząt. Wszystkie padłe gryzonie należy na bieżąco usuwać i przekazywać do firm specjalizujących się w ich utylizacji.
W przypadku obiektów wielkopowierzchniowych zarządcy najczęściej korzystają z usług profesjonalnych firm pest control. Działanie na większą skalę wymaga bowiem fachowej oceny obiektów pod kątem szkodnikoszczelności oraz wiedzy dotyczącej biologii szkodników i bezpiecznych metod ich zwalczania.
Po pierwsze – profilaktyka
Skuteczna deratyzacja miast zależy od codziennego podejścia właścicieli nieruchomości i mieszkańców. Najważniejsze, by nie wyrzucać do kanalizacji resztek jedzenia i nie rozrzucać go dokarmiając ptaki i inne dzikie zwierzęta, ponieważ większą część z tego zjadają właśnie szczury.
Wszelkie odpady komunalne i poprodukcyjne, szczególnie przy produkcji spożywczej, należy przechowywać w szczelnie zamkniętych kontenerach/pojemnikach, które należy regularnie opróżniać, czyścić i jak najczęściej dezynfekować.
goodonepr.prowly.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *