O współpracy z Indiami

Możliwości rozwoju współpracy z Indiami to temat narady zorganizowanej online przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w której uczestniczył sekretarz stanu Ryszard Bartosik.

Działania promocyjne na rynku indyjskim

Celem spotkania było omówienie planów i zamierzeń poszczególnych resortów, w tym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi , w odniesieniu do rynku indyjskiego, możliwości rozwoju wymiany handlowej i inwestycyjnej z tym krajem, jak również skoordynowanie prowadzonych działań ukierunkowanych na promocję polskiego eksportu do Indii.

Ryszard Bartosik podkreślił, że resort rolnictwa postrzega Indie jako bardzo istotnego partnera oraz priorytetowy rynek w kontekście współpracy w sektorze rolno-spożywczym. Przedstawił informacje nt. prowadzonych działań promocyjnych, których celem jest osiągnięcie wzrostu oraz dywersyfikacji eksportu rolno-spożywczego do Indii.  Organizowane są webinaria oraz spotkania B2B dla przedsiębiorców obu krajów we współpracy z organizacjami indyjskich importerów żywności, udział w targach żywności – w 2021 Annapoorna World of Food India w Mumbaju wraz z misją gospodarczą.

Działania promocyjne na terenie Indii prowadzone są także m.in. przez radcę rolnego MRiRW przy Ambasadzie RP w Nowym Delhi.

Produkty perspektywiczne dla eksportu

Wśród produktów perspektywicznych na rynku indyjskim wiceminister Ryszard Bartosik wymienił m.in. mięso drobiowe i wieprzowe oraz produkty mięsne drobiowe i wieprzowe, produkty rybne, produkty mleczarskie, mrożone warzywa i owoce, przetwory owocowe i warzywne, w tym soki, słodycze oraz produkty alkoholowe.

Wyniki eksportu za 2020 r.

Według wstępnych danych w 2020 r. eksport produktów rolno-spożywczych z Polski do Indii osiągnął wartość 11,3 mln EUR. Głównym towarem eksportowanym tradycyjnie były jabłka  – polscy przedsiębiorcy sprzedali te owoce za kwotę 4,5 mln euro. Kolejnymi produktami sprzedawanymi do Indii w 2020 r. były: m.in. czekolada i inne produkty zawierające kakao oraz produkty mleczne: serwatka oraz zagęszczone mleko i śmietana.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *