O współpracy w dziedzinie rolnictwa z Ambasadorem Mongolii

30 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie sekretarza stanu Ryszarda Bartosika z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Mongolii Dorj Barkhasem.

Było to pierwsze spotkanie ambasadora Dorj Barkhasa z przedstawicielem kierownictwa MRiRW. Ambasador złożył listy uwierzytelniające 10 września 2020 r.

Podczas rozmów omówiono stan i perspektywy rozwoju dwustronnej współpracy w dziedzinie rolnictwa. Wiceminister Ryszard Bartosik zwrócił uwagę na długą historię polsko-mongolskich kontaktów dwustronnych, w których istotnym komponentem jest sektor rolny.  

Ambasador Mongolii wspomniał o „Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej”, w ramach której jest możliwość realizacji projektów z zakresu modernizacji rolnictwa. Polski wiceminister rolnictwa wyraził nadzieję, że polscy i mongolscy przedsiębiorcy wykorzystają tę możliwość współpracy.

W 2021 r. planowane jest przeprowadzenie spotkania Polsko-Mongolskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. Wiceminister Bartosik wyraził nadzieję, że Komisja będzie dobrą okazją do przedstawienia potencjału dwustronnej współpracy w dziedzinie rolnictwa, a także sposobnością dla przedsiębiorców do nawiązania kontaktów handlowych.

Ambasador poinformował, że mongolscy rolnicy są zainteresowani modernizacją rolnictwa i możliwością zastosowania nowych technologii w zakresie przetwórstwa mięsnego oraz warzyw i owoców. Wskazał sektor cukrowniczy jako jeden z perspektywicznych obszarów współpracy.

Polska odnotowuje dodatnie saldo handlowe w obrotach produktami rolno-spożywczymi. Eksport polskich produktów rolno-spożywczych do Mongolii wyniósł w 2020 r. 20 mln EUR. Eksportowane są głównie warzywa, owoce zakonserwowane, a także mięso wieprzowe.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *