O tytoniu w Augustowie

Minister Krzysztof Jurgiel spotkał się w Augustowie z przedstawicielami plantatorów tytoniu.

Minister przedstawił sytuację na tym rynku, a także poinformował o stanie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Przepisy ustawy  wychodzą naprzeciw oczekiwaniom branży. Ich celem jest m.in. wyeliminowanie dopływu surowca tytoniowego krajowej produkcji do nielegalnych wytwórni wyrobów tytoniowych.

Minister Jurgiel wskazał także czynniki, które mają największe znaczenie dla utrzymania uprawy tytoniu w Polsce i zwiększenia jego konkurencyjności. Powinny to być działania branży zmierzające do obniżenia kosztów produkcji m.in. poprzez: wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zmechanizowania zbiorów liści i suszenia tytoniu (w celu zmniejszenia nakładów energii związanych z tym procesem), a także stosowanie odpowiedniej jakości produkowanej rozsady.

Przedstawiciele plantatorów również odnieśli się do sytuacji na rynku tytoniu w Polsce. Wskazali m.in. na potrzebę: wspierania poprawy jakości, wydajności i opłacalności w celu utrzymania uprawy tytoniu w kraju,  dalszego uszczelniania rynku (walka z szarą strefą),   eliminacji zatorów płatniczych i zapobiegania niewypłacalności kontrahentów, wsparcia firm tytoniowych w celu zapewnienia zbytu oraz stabilności uprawy dla plantatorów tytoniu, usprawnienia funkcjonowania rynku tytoniu poprzez utworzenie organizacji międzybranżowej, a także wsparcia finansowego dla plantatorów tytoniu, w tym do wymiany/modernizacji pieców do suszenia tytoniu,

– W Polsce stosuje się wsparcie krajowe w sektorze tytoniu, które będzie realizowane do 2020 r. – powiedział  minister Jurgiel i dodał, że niezależnie od tego rolnik prowadzący uprawę tytoniu może otrzymać jednolitą płatność obszarową i płatność za zazielenianie, a także pomoc w ramach pozostałych instrumentów wsparcia bezpośredniego, np. płatność dodatkową czy płatność dla młodych rolników.

W wyniku spotkania minister Jurgiel zapowiedział intensyfikację prac Zespołu Upraw Polowych  – Rynek Tytoniu. Spotkanie zaplanowano na przełom sierpnia i września br. Zostaną na nim przedstawione uwarunkowania dotyczące możliwości wsparcia tego rynku.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *