O rynku tytoniu w MRiRW

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel spotkał się dziś z przedstawicielami plantatorów tytoniu.

Omówiono aktualną sytuację w tym sektorze tytoniu oraz istniejące mechanizmy wsparcia w ramach Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych, w tym regulujące relacje umowne, wzmacniające relacje w łańcuchu marketingowym, instrumenty kryzysowe, a także mechanizmy regulujące wymianę z krajami trzecimi. W najbliższej przyszłości największe znaczenie dla utrzymania uprawy tytoniu w Polsce i zwiększenia jego konkurencyjności będą miały:

    odpowiedzialna społecznie polityka producentów wyrobów tytoniowych w zakresie zaopatrzenia w surowiec tytoniowy od lokalnych producentów tytoniu,
    zminimalizowanie kosztów robocizny i nakładów energii przy jednoczesnym uwzględnieniu jakości produkowanej rozsady,
    zwiększenie skali produkcji na poziomie gospodarstw i poprzez działania w ramach grup i organizacji producentów,
    redukowanie kosztów uprawy i zbiorów poprzez stopniowe wprowadzanie innowacji w zakresie zmechanizowania zbiorów liści,
    wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań zmniejszających nakłady energii na suszenie liści w przypadku tytoniu Virginia,
    usprawnienie współpracy w ramach łańcucha marketingowego poprzez utworzenie organizacji międzybranżowej.

Przedstawiciele plantatorów zwracali uwagę na niewystarczające wsparcie uprawy surowca tytoniowego oraz rosnące wymagania odnośnie do jakości surowca. Podkreślali konieczność zacieśnienia współpracy w ramach branży i kontynuowania działań w celu powołania organizacji międzybranżowej.

Minister Krzysztof Jurgiel zapowiedział, że wypracowaniem kompleksowego rozwiązania problemów zgłaszanych przez plantatorów tytoniu zajmie się zespół składający się z przedstawicieli sektora tytoniowego oraz administracji.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *