O rolnictwie podczas SKG II Forum Regionów Trójmorza

Minister Grzegorz Puda uczestniczył dziś w Samorządowym Kongresie Gospodarczym – II Forum Regionów Trójmorza, organizowanym przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

Otwierając panel dyskusyjny poświęcony rolnictwu i przetwórstwu rolno-spożywczemu w obszarze Trójmorza, minister Grzegorz Puda mówił o szansach i wyzwaniach dla małych i średnich gospodarstw rolnych w świetle Europejskiego Zielonego Ładu i Strategii „Od pola do stołu”.

– Rolnictwo jest sektorem o ogromnym znaczeniu dla wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Nie tylko może być istotnym czynnikiem modernizacji naszych państw, ale również odgrywa rolę, której żaden inny sektor nie mógłby odegrać: zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe – podkreślił Grzegorz Puda.

– Zależy nam, aby rolnictwo było nowoczesne, ekologiczne, scyfryzowane, konkurencyjne na rynku światowym, odpowiednio wynagradzające rolnika za jego wysiłek, a także odporne na kryzysy i wyzwania – dodał szef resortu rolnictwa

Minister Grzegorz Puda podkreślił znaczenie małych i średnich rodzinnych gospodarstw rolnych i funkcje, jakie odgrywają dla środowiska, zagospodarowania przestrzeni, gospodarki, a także budowania więzi społecznych, realizując jednocześnie cele środowiskowe i klimatyczne Europejskiego Zielonego Ładu.

– Niskoemisyjne, chroniące zasoby dla przyszłych pokoleń, silne ekonomicznie gospodarstwa odgrywają kluczową rolę dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i całych regionów – zaznaczył Grzegorz Puda.

Minister zauważył, że do realizacji ambitnych celów unijnych strategii konieczne jest zapewnienie opłacalności produkcji rolnej w Unii Europejskiej. Trzeba więc wdrożyć skuteczne mechanizmy wsparcia, które umożliwią gospodarstwom rolnym pełne wykorzystanie ich potencjału przy przechodzeniu na zrównoważone systemy żywnościowe.

– Ambitne cele strategii unijnych wymagają znacznych dostosowań po stronie rolników, przemysłu rolno – spożywczego, handlu, nauki, doradztwa oraz konsumentów. To działania kosztowne, ale dające szanse i impuls do rozwoju. Ważne jest, aby ciężar realizacji celów unijnych Strategii był równomiernie rozłożony na wszystkie ogniwa łańcucha rynkowego – podkreślił minister Puda

Samorządowy Kongres Gospodarczy – II Forum Regionów Trójmorza ma na celu wzmocnienie spójności regionów Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy społeczno-gospodarczej i naukowej samorządów z państw Europy Środkowo-Wschodniej, biorących udział w Inicjatywie Trójmorza tj. Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Forum Regionów Trójmorza to projekt zainicjowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w 2018 roku w Rzeszowie. Drugiej edycji Forum Regionów Trójmorza w Lublinie towarzyszy pierwszy Samorządowy Kongres Gospodarczy.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *