O promocji polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych

Z inicjatywy ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy 6 lipca 2021 r. zorganizowany został wykład on-line „Jak promować polskie produkty rolno-spożywcze na rynkach zagranicznych? Nowoczesne rozwiązania”.

Wydarzenie przeznaczone było dla przedstawicieli polskich placówek dyplomatycznych oraz Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, odpowiedzialnych za kwestie ekonomiczne i handlowe. Uczestniczyli w nim też reprezentanci Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Rozpoczynając spotkanie minister Grzegorz Puda podziękował przedstawicielom polskiej dyplomacji ekonomicznej za wysiłek i wymierne efekty ich działań na rzecz promowania polskiej żywności za granicą. Wyraził nadzieję, że przygotowany wykład będzie dla nich dodatkowym źródłem wiedzy i inspiracji do podejmowania nowych inicjatyw, które zaowocują rozwojem polskiego eksportu rolno-spożywczego.

Minister zapowiedział, że jest to pierwsze z cyklu spotkań skierowanych do polskich dyplomatów ekonomicznych, które obejmą szeroki zakres tematów związanych z sektorem rolno-spożywczym.

Wykładowcą podczas wydarzenia był Andrzej Szumowski – wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Podczas wykładu Andrzej Szumowski podkreślił specyfikę zagranicznej promocji żywności. Zwrócił szczególną uwagę na konieczność współdziałania w tym zakresie pomiędzy administracją publiczną a polskim biznesem. Podkreślił, że szczególny nacisk powinien być położony na aktywną rolę dyplomacji ekonomicznej w umacnianiu polskiej marki. Zdaniem wykładowcy niezbędna jest też większa aktywność samego biznesu, konsekwencja i realizacja spójnej strategii promocyjnej.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników, którzy wysoko ocenili zarówno samą inicjatywę cyklu szkoleń, jak też przekazane przez Andrzeja Szumowskiego informacje o metodach i narzędziach zapewniających sukces działań promocyjnych.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *