O partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią

W październiku 2018 r. w czasie warsztatów zorganizowanych w Parlamencie Europejskim, unijni partnerzy w łańcuchu rolno-spożywczym – COPA i COGECA, CELCAA oraz FoodDrinkEurope – podkreślili swoje poparcie dla umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią. Japonia stanowi strategiczny rynek eksportowy w zakresie produktów rolno-spożywczych, posiadający potencjał do dalszego wzrostu. Uzgodnione zniesienie taryf celnych oraz barier pozataryfowych, ochrona europejskich oznaczeń geograficznych oraz perspektywy współpracy w zakresie spraw związanych z sektorem rolnictwa i żywności stworzą nowe możliwości eksportowe dla szerokiej gamy produktów europejskich. Co więcej, umowa ta wzmocni również konkurencyjność sektora w dynamicznym regionie Azji i Pacyfiku.

Phil Hogan, Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, podkreślił, że: „Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE i Japonią jest bardzo ważnym i korzystnym dla obu stron porozumieniem, mającym potencjał stworzenia istotnych szans rynkowych dla europejskich rolników, producentów żywności i dla całego łańcucha wartości. UE jest światowym liderem produkcji wysokiej jakości żywności, a wdrożenie tej niezwykle ważnej umowy handlowej będzie kluczem dostępu do dużego i cennego rynku. Negocjacje zakończone umową o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią są przykładem, jak tego typu umowy mogą doprowadzić do zawarcia korzystnych dla obu stron ustaleń przy jednoczesnym poszanowaniu stanowiska każdego z partnerów.”

Pedro Silva Pereira, poseł do PE, sprawozdawca zajmujący się umową o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią oraz gospodarz wydarzenia, dodał: „Parlament Europejski podejmie ostateczną decyzję w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią, dlatego tak ważne jest wsłuchiwanie się w głos stron zainteresowanych, podobnie jak zrobiliśmy to dzisiaj wspólnie z unijnymi organizacjami łańcucha rolno-spożywczego. Europejska branża rolno-spożywcza oczekuje istotnych możliwości eksportowych, jak np. zniesienie taryf celnych na europejskie wina, które obecnie wynoszą 15% i chronią 205 europejskich oznaczeń geograficznych, szczególnie ważnych dla MŚP. Bezpieczna i wysokiej jakości żywność dla konsumentów jest kolejną, kluczową dla Parlamentu Europejskiego kwestią.”

Fraser Cameron, Dyrektor EU-Asia Centre podsumował, mówiąc, że: „Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią stanowi niezwykle ważny sygnał, że obie strony opowiadają się za wielostronnym, regulowanym przepisami systemem.”

Trzy organizacje wezwały szanownych posłów do Parlamentu Europejskiego do wyrażenia zgody i wsparcia dla sprawnej i skutecznej ratyfikacji umowy.

Komunikat prasowy Copa-Cogeca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *